Täysistunnon pöytäkirja 106/2008 vp

PTK 106/2008 vp

106. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

 

Erkki Virtanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä on nyt käsittelyssä tämä äsken jo keskusteltu lakialoite sairausvakuutuslain muuttamisesta eli tässä tapauksessa vähimmäisturvan parantamisesta. Todellakin, onhan tämä nyt vähän nurinkurinen järjestys. Selitykseksi nyt kuitenkin todettakoon, että se alkuperäinen tuolta syyskuulta lykkääminen johtui ilmeisesti keskuskanslian inhimillisestä erehdyksestä, kun kuviteltiin, että vasemmistoliitolla ei olisi haluja saada näitä kolmea nyt käsittelyssä olevaa minun aloitettani ja sitten myöskin kolmea muuta, muitten edustajien aloitteita. Se nyt oli väärä luulo, mutta mennyt mikä mennyt. Ei tässä nyt ihan korjaamatonta vahinkoa ole tapahtunut. Tämän aloitteen toki olisin saanut käsittelyyn jo viime viikolla, mutta se siirrettiin tähän iltaan pyynnöstäni. En arvannut, että valiokunnassa mietinnön käsittely etenee sillä nopeudella, millä eteni. Nyt on käynyt sitten näin. No, ei siinä mitään.

Tässä lakiesityksessä esitetään siis sen lisäksi, mitä jo edellä esitin, näitten etuuksien korottamista ja niitten indeksiin sitomista. Tässä kerrotaan myöskin, että tulemme esittämään näitten etuuksien korottamista 100 eurolla ensi heinäkuun alusta lukien. Sen lisäksi esitämme, että sairaus- ja vanhempainrahaa saavien päivärahaa korotettaisiin huollettavien lasten lukumäärän mukaan porrastetulla lapsikorotuksella. Meidän mielestämme nimenomaan näissä etuuksissa, joissa on lapsista muutenkin kysymys, sillä lasten määrällä on merkitystä.

Sitten esitämme, että kaikilla tätä etuutta saavilla olisi samat odotusajat. Nythän sekä opiskelijat että kotiäidit, joilla ei ole työhistoriaa, joutuvat odottamaan näitten etuuksien saantia pidempään kuin muut, ja se on aivan kohtuutonta. Se pitäisi korjata, ja siksi sitä tässä esityksessä esitämme.

Myöskin esitämme, että määräytymispäivät määrättäisiin kaikkien etuuksien osalta samaksi. Nyt työttömyyspäivärahaa saa ikään kuin viideltä päivältä viikossa, mitä voi pitääkin kohtuullisena. Sen sijaan näitten nyt käsittelyssä olevien etuuksien osalta laskuperuste on kuusi päivää, joka pienentää suhteellisesti näitä etuuksia. Kuten alussa mainitsin, lisäksi esitämme, että nämä etuudet nyt, minkä esityksen tulen tekemään sitten seuraavassa tuon varsinaisen lakiesityksen käsittelyn yhteydessä, että nämä päivärahat korotettaisiin kansaneläkkeen tasolle ja sidottaisiin kansaneläkeindeksiin.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Aivan kuten äsken, kun tätä lakia käsiteltiin, kannatin tätä ja kannatan edelleenkin. Tässä on vaikea mennä sen enempää sanomaan tästä muuta kuin sitä, että tämä vaikuttaa hyvin tarkkaan laskelmoidulta, lasketulta jnp. Eli siis tämä esitys jos mikä on sitten pitemmälle vietynä edellisen lakiesityksen suunta toivottavasti tulevaisuudessa. Nämä asiat kyllä nyt korjaantuvat tällä systeemillä jo aika pitkälle.

Keskustelu päättyi.