Täysistunnon pöytäkirja 106/2008 vp

PTK 106/2008 vp

106. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

14) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

 

Erkki Virtanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä aloitteessa esitetään työttömyysturvan korottamista kansaneläkkeen tasolle ja sen myötä yksityiskohtaisemmin sellaista korotusta, joka tämän tavoitteen turvaa. Lisäksi aloitteessa todetaan, että tulemme esittämään myöskin kansaneläkkeen tason nostamista 100 eurolla, mikä tarkoittaa sitten tietenkin myöskin tämän etuuden korottamista ensi heinäkuusta alkaen. Tähänkin pätevät samat perustelut, joita tässä tänään on vähimmäisturvan korottamisen osalta useampaan kertaan käytetty ja jotka olen toistanut.

Pertti Virtanen /ps:

Puhemies! Koska olen tässä vielä paikalla, niin kannatan tässä tapauksessa kyllä ihan kaikkia näitä. Olen perusteluistakin samaa mieltä, eikä tähän ole oikeastaan mitään lisäämistä. Toivon, että asia hoituu jossain vaiheessa tässäkin elämämme aikana.

Keskustelu päättyi.