Täysistunnon pöytäkirja 106/2008 vp

PTK 106/2008 vp

106. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Perheväkivallan ehkäisy

Anna-Maja Henriksson /r:

Herr talman! Familjevåld är ett problem i vårt land. Hemmet är tyvärr inte alltid den trygga plats som det borde vara och speciellt kvinnor och barn är utsatta. Statistiken visar att cirka 20 kvinnor i landet årligen dör på grund av familjevåld och nästan var femte kvinna uppger sig ha upplevt våld i parrelationen.

Arvoisa puhemies! Perheväkivalta on meillä ongelma, ja sen takia meidän maassamme tarvitaan turvakoteja. Äskettäin julkaistun raportin mukaan turvakotien paikkamäärä ei kuitenkaan vastaa niiden tarvetta maassamme. Suomi sijoittuu 23:nnelle sijalle 31 maan joukossa, ja Euroopan neuvoston suositusten mukaan jokaista 10 000 asukasta kohti pitäisi olla yksi turvakotipaikka. Tämä tarkoittaa, että Suomessa tulisi olla 500 paikkaa, kun meillä tällä hetkellä on noin 120.

Herra puhemies! Sen takia kysynkin: Mitä hallitus aikoo tehdä ehkäistäkseen perheväkivaltaa, ja mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä, jotta näitten turvakotipaikkojen määrää saataisiin ylöspäin?

Vad tänker regeringen göra för att förhindra familjevåldet och utöka antalet skyddshemsplatser?

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Tämä edustajan nostama kysymys on todella ajankohtainen, ja meillehän nyt on tullut myöskin siitä toivomus, että me tarkentaisimme niitä suunnitelmia, mitä nyt on tehty ja ollaan tekemässä. Kunnille on annettu Kenelle lyönnit kuuluvat -opaskirja siitä, miten tämä asia pitäisi kunnissa hoitaa. Meillä nyt vahvistetaan tätä toimintaa myöskin tässä uudessa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, ja tämä suunnitelma, mitä nyt ollaan tekemässä, liittyy tähän. Kunnista on hyvin paljon kiinni, kuinka paljon ne resursseja tähän varaavat.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.