Täysistunnon pöytäkirja 106/2008 vp

PTK 106/2008 vp

106. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Venäjän suhde Wto-neuvotteluihin

Ilkka Kanerva /kok:

Puhemies! Jatkan siitä edellisestä kysymyksestä pääministerin eiliseen Moskovan matkaan liittyen. Haluaisin tietää:

Onko pääministeri Putinin käyttämissä perusteluissa mitään viitteitä siitä, että Venäjä tuntisi uutta mielenkiintoa lähteä mukaan uudelleen Wto-neuvotteluihin?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tietysti meidän voimakas toiveemme on se, että Venäjä kytkeytyisi kansainväliseen kauppajärjestelmään Wto:n sääntöjen kautta, mutta pitää avoimesti kertoa se, että Venäjä on koko näiden Wto-neuvottelujen ajan myös korostanut sitä, että ei se ole heille niin kauhean tärkeä asia. Mutta siitä huolimatta unionin ja Suomen kannalta olisi erittäin tärkeää, että Venäjä saataisiin näiden sääntöjen piiriin, sillä se, mitä nyt tosiasiassa kaikkein vähiten kaivattaisiin, olisi protektionismin lisääntyminen, johon on riski olemassa tällaisessa kansainvälisessä taantumassa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.