Täysistunnon pöytäkirja 106/2008 vp

PTK 106/2008 vp

106. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Ympäristörikosten valvonta

Heli Järvinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Olemme saaneet viime aikoina ikäviä uutisia paitsi taloudesta myös ympäristöstä. Varkauden Huruslahteen ja Haukivedelle on levinnyt hyvin laajalle alueelle ympäristömyrkkyä tributyylitinaa, jonka alkuperää ei vielä tiedetä. Samaan aikaan täällä Pääkaupunkiseudulla toimivan lokapalveluyhtiön epäillään järjestelmällisesti ja vuosia laskeneen jäteöljyjä ja -rasvoja sadevesiviemäreihin ja sitä kautta luontoon. Tällä hetkellä vain 8 prosenttia ympäristörikoksista paljastuu poliisin selvitysten kautta ja pääosa kansalaishavaintojen kautta. Kysynkin:

Miten hallitus aikoo valvoa tehostetusti yritysten ympäristötoimia, ettei vastaavia uutisia enää jatkossa tulisi?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Tämä olisi myös monen ministerin toimialaa, mutta siltä osin kuin tiedetään, esimerkiksi viime vuonna oli 2 600 ympäristörikosta ja -rikkomusta ja niistä noin 30 prosenttia selvisi. Meillä tarvitaan resursseja ja osaamista ympäristörikosten tekijöiden kiinni saamiseen. Silloin kunnat ja yleensä ympäristöviranomaiset ovat päävastuussa, sitten tulee poliisi. Sen lisäksi meillä syyttäjä- ja tuomioistuinorganisaatiota tällä hetkellä koulutetaan erikoistumaan ympäristörikosten tutkintaan ja tunnistamiseen. On nimittäin myös niin, että 25 prosenttia syytteistä raukeaa, mikä on poikkeuksellisen korkea luku, ja siihen on yhdeksi syyksi sanottu näyttöpuutteet, jolloin koko ketjun osaamisessa aina siitä alkuhavainnosta tutkimiseen, syyttämiseen ja tuomioistuintoimintaan on osaamisongelmia. Oikeusministeriön puolelta koulutus syyttäjien ja tuomioistuinten osalta on käynnissä. Mutta tämä kuuluu hyvin pitkälle myös ympäristöviranomaisille, poliisille sekä kunnille.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.