Täysistunnon pöytäkirja 106/2010 vp

PTK 106/2010 vp

106. TIISTAINA 26. LOKAKUUTA 2010 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

 

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Suomesta käännytetyt tai karkotuksen saaneet ulkomaalaiset aiheuttavat valtavasti työtä ja kustannuksia meidän järjestelmällemme. Pelkästään poliisin poistokustannukset ovat olleet yli 2 miljoonaa euroa vuonna 2009. Se tarkoittaa kansanomaisesti sitä, että täällä on sellainen ulkomaalainen, joka on karkotettu tai käännytetty, sitten Suomen valtio on hänet lennättänyt takaisin kotimaahansa jopa parin poliisimiehen mukana ollessa, ja olenpa kuullut tarinoita, että tämmöinen maasta karkotettu kaveri on sanonut juuri kun kentälle kone on ollut saapumispaikassa laskemassa, että ennen kuin he ovat Helsingissä takaisin, hän on taas siellä Helsingissä. Vähän semmoista hölmöläisten hommaa on ollut tämä touhu.

Muun muassa Ruotsissa on ollut tämmöinen vapaaehtoinen maastapoistuminen käännytys- ja karkotustapauksissa, ja nyt tästä tulisi Suomessakin laki. Eli 7—30 päivän kuluessa käännytetty voisi vapaaehtoisesti palata, jolloin viranomaisten kustannukset kokonaan säästyisivät ja henkilö voisi sitten harkita sillä tavalla paluuta, että ei olisi tulossa uudelleen, koska on vapaaehtoisesti lähtenyt. Tämä vapaaehtoisuus ei liittyisi siihen, jos on esimerkiksi täysin perusteeton turvapaikanhakija ja käännytetään heti. Siinä ei annettaisi tätä 7:ää päivää, vaan nimenomaan semmoisissa tapauksissa, joissa on pidempi käännytys ja sitten karkotus tehty.

Tämmöisessä tapauksessa ulkomaalaisen säilöönotosta säännöksissähän meillä ei ole ollut rajaa ollenkaan. Siellä on voinut olla kuinka kauan vaan. Nyt säädetään, että enintään 6 kuukautta ja kuitenkin erityistapauksissa enintään 12 kuukautta voidaan pitää säilössä. Nämä muutokset ovat erittäin tervetulleita, mutta kovin hitaasti tämä tänne tuli, vaikka tätä on monta kertaa täällä monella suulla vaadittu.

Maarit Feldt-Ranta /sd:

Arvoisa puhemies! Varmaan on niin, että kun maahanmuutto lisääntyy, myös maasta poistettavien henkilöiden määrä kasvaa, ja lain perusteluissa todetaan, että tämä vapaaehtoinen paluu voisi yhä useammin olla nopein ja myös kustannustehokkain tapa poistaa maasta laittomasti oleskelevia henkilöitä. Tässä myös arvioidaan sitä, että jonkun verran tällä voisi olla positiivista vaikutusta myös näihin määriin. Tämä on tietysti hyvä asia.

Hyvä on myös kehittää näitä kahdenvälisiä yhteistyöpöytäkirjoja, joita nyt Suomella on tekeillä Afganistanin ja Irakin kanssa. Aikaisemmin oli myös keskustelua, että Somalimaan kanssa pyrittäisiin tällainen pöytäkirja saamaan aikaiseksi. Eli kaiken kaikkiaan tämä vapaehtoisen paluun korostaminen ensisijaisena palautuksen muotona on erittäin hyvä ja kannatettava juttu.

Sittenhän tässä toinen iso periaatteellinen kysymys on säilöönotolle säädettävä enimmäisaika. Meillähän tällä hetkellä ei ole semmoista enimmäisaikaa olemassa, mutta nyt tämä direktiivi aiheuttaa sen, että sellainen täytyy säädellä. Tämä väli, jolle sen voi säätää, on 6—12 kuukautta. Minusta on tärkeätä, että nyt tässä yhteydessä, kun meillä muutetaan järjestelmät, huolehditaan siitä, ettei puolivahingossa syntyisi sellaista tilannetta, että säilöönottoajat tämän järjestelmämuutoksen yhteydessä pitkittyisivät nykyisestä. Sitten olisi varmasti myös hyvä pohtia, onko esimerkiksi maksimissaan 12 kuukauden mittainen säilöönottojakso ihan inhimillisesti, esimerkiksi lasten kohdalla, kohtuullinen vai voisiko olla joitain muita rinnasteisia järjestelmiä, kuten esimerkiksi joku ilmoitusvelvollisuus.

Mutta kaiken kaikkiaan minä pidän vapaaehtoisen paluun korostamista hyvänä, ja sillä tavalla tämä laki on ihan tervetullut.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa puhemies! Kuten tiedetään, tässä maahanmuuttoasiassa meillä on aikamoista ruuhkaa ja painetta viranomaispuolella näiden asioiden käsittelyssä. Tämä esitys on hyvä siinä mielessä, että se jouduttaa käännytyksiä siinä tapauksessa, kun henkilö itse vapaaehtoisesti haluaa tätä mahdollisuutta käyttää.

Haluan kiinnittää huomiota muutamaan asiaan. Täällä mainitaan, että aikaa vapaaehtoiselle maastalähtemiselle annetaan 7—30 päivää, ja on hyvä, että tämä aikaraja ei koske niitä tapauksia, joissa käännytetään heti rajalta tai kun kysymyksessä on rikosperusteinen käännyttäminen tai pakenemisvaara tai henkilöstä on vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Mutta sitten asia, josta toivoisin, että sitä harkitaan tarkkaan, on maahantulokielto elikkä 150 §. Tulisiko harkita jonkinlaista karenssia silloin, kun henkilö vapaaehtoisesti käyttää tätä maastalähtöä ja lähtee täältä? Tulisiko harkita jonkinlaista karenssia siihen, minkä ajan kuluessa hän voi samaa perustetta käyttäen hakeutua uudestaan tänne näiden turvapaikkastatuksien tai muiden asioiden perusteella?

On luonnollista, että olosuhteet saattavat muuttua, mutta tässä esityksessä nyt todetaan, että toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto olisi mahdollinen ainoastaan silloin, jos on kysymys törkeään tai ammattimaiseen rikokseen syyllistyneestä ja katsotaan, että hänestä on vakavaa uhkaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Mutta tulisiko tähän maahantulokieltoon harkita myös jonkinlaista aikarajaa ja karenssia?

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta koskettaa lain kahdeksaa pykälää, ja hallituksen esitys käsitykseni mukaan perustuu kokonaisuudessaan niin sanottuun paluudirektiiviin, eli siltä osin tietysti EU ohjaa meitä tässäkin asiassa.

Arvoisa puhemies! Toivoisin, että kun valiokunta käsittelee tätä uutta 147 a §:ää vapaaehtoisesta paluusta — tietysti oli tärkeää se, mitä kollegat tässä totesivat siitä mahdollisesta taloudellisesta edusta, eli ei tarvitse saattaa silloin, kun henkilö vapaaehtoisesti poistuu — valiokunnassa pohdittaisiin vielä tarkemmin nimenomaan tätä vapaaehtoista paluuta, eli milloin mahdollisesti on pakenemisen vaara, ja että se huomioitaisiin lähinnä siinä, että silloin saattaa taas yhteiskunnalle toisaalta tulla lisää ja uusia taloudellisia menetyksiä.

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti vielä eräs huomio 101 §:stä. Vaikka me täällä talossa yritämme valiokunnissa kuulla asiantuntijoita ja pohtia hallituksen esityksiä, tässäkin on jälleen kerran tullut yksi pieni "moka". Siellä on mainittu tilapäinen suojelu nimenomaan hakemuksen perusteella, vaikka laki toteaa sen, että tilapäistä suojelua ei voida yksittäisen henkilön kohdalla antaa hakemuksesta vaan vasta sen jälkeen, kun valtioneuvosto on päättänyt tilapäisestä suojelusta ja se koskettaa koko väestöryhmää, voi maahanmuuttovirasto myöntää tällaisille yksityisille henkilöille tilapäisen luvan.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Edellinen edustaja oikeastaan tässä lopussa totesi näitä kaikkia kiemuroita, mitkä estävät ja tekevät kaiken näissä asioissa vaikeaksi. Kaikki, mikä jouduttaa tämmöistä asiaa, on tietysti hyväksi, mutta kaiken lisäksi tämä on ihan toiveajattelua. Edellinen edustaja taas viittasi siihen, että rikolliset voisivat tätä hyväksikäyttää. Tuntuu, että ainoa järkevä juttu olisikin se ... Kun kaikki somalit kertovat avoimesti meidän aikakauslehdissä, että Suomesta löytyy lakimiehiä, jotka auttavat heitä kaikissa asioissa ja kertovat kaikki porsaanreiät, niin miten täällä vakavasti joku voi ajatella, että joku lähtisi vapaaehtoisesti pois, koska silloin ei saisi palata takaisin, kun kerta olet vapaaehtoisesti lähtenyt? Tämä kuvastaa justiin taas tämän hallituksen tämmöistä täyttä nahkapäätöstä, vähän pientä kaunolellittelyä sinne jollekin, joka haluaa tähän kiristystä. Tämä on todellisuudessa aika mauton ja hölmö, mitätön tekele, jos sanoisi.

Sen sijaan meidän pitäisi päivittää koko lakia, koko tätä asiaa, maahanmuuttoa, tänne tulemista ja lähtemistä. Se pitäisi rohkeasti ainakin seuraavan hallituksen aikana päivittää ajanmukaiseksi, näyttää jopa epävarmalle EU:lle esimerkkiä siitä, kuinka tähänkin asti loppujen lopuksi yllättävän hyvin asiansa hoitanut — vaikka näitä porsaanreikiä on — maa pystyy uudistamaan tämän niin, että nämä ongelmat saadaan kuriin. Tämmöinen lainsäädäntö, minun mielestäni, kun tämä nykyinen hallitus kuulemma tekee puolet enemmän, 5 000 lakia enemmän kuin ennen, on ihan mitätöntä ajanhaaskuuta ja kaiken lisäksi toiveajattelua. Tämä ei ole mistään kotoisin.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Käyty keskustelu avaa hyvin tämän lakiesityksen erittäin hyviä puolia. Itse tervehdin ilolla tällaista vapaaehtoisen paluun edistämisen mahdollisuutta, joka tässä nostetaan esiin, mutta tässä lakiesityksessä on sisällä monia asioita. Kuitenkin sanon ensin, että on tietysti tärkeätä, että tulee muitakin maasta poistamisen keinoja kuin ne äärimmäiset keinot, joilla tahdon vastaisesti poistetaan maasta.

Olen viime syksynä seurannut lentokenttäbussin ikkunasta, miten siinä mies makaa mahallaan märällä asfaltilla ja kolme tai neljä järjestysmiestä tai poliisia istuu hänen päällään ja yrittää nippusiteillä sitoa hänen kätensä, jotta hänet voitaisiin viedä lentokoneeseen, ja sitten vihdoin lentokoneen kippari tulee sanomaan, että me emme tuota ota meidän matkaamme tällä kertaa. Mutta nyt edistetään vapaaehtoista paluuta, ja se on tärkeätä.

Mutta minä kyllä pitäisin tärkeänä, että tuo 150 § pysyy suurin piirtein tuon muotoisena kuin se on. Nimittäin siihen juuri sisältyy se, mikä tekee tästä mahdollisesti houkuttelevan. Ehkä on vähän liioiteltua puhua vapaaehtoisesta paluun edistämisestä, pitäisi puhua pikemminkin valinnaisesta. Tänne tullut ja käännytyspäätöksen saanut voi valita, lähteekö hän vapaaehtoisesti. Jos hän lähtee vapaaehtoisesti, hänelle ei määrätä maahantulokieltoa. Tämä on siinä porkkanana. Mutta jos, niin kuin täällä esitettiin, hänellekin, vapaaehtoisesti poistuvalle, jokin maahantulokielto määrättäisiin, menetettäisiin se motivaatio lähteä vapaaehtoisesti. Nythän tässä uudessa lakiesityksessä 150 §:ssä todetaan, että sellaiselle, joka sitten ei vapaaehtoisesti lähdekään sen tarjouksen puitteissa, on määrättävä maahantulokielto. Eli siellä on hyvin vahva keppi olemassa ja vastaavasti houkutus ottaa tämä tarjous vastaan. Tätä mallia ei pidä nyt särkeä.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Nykyisenkin lain mukaan tämä säilöönotto maasta poistamista varten on poikkeuksellinen. Ja kun siellä ei ole näitä määräaikoja, nyt ehdotetaan, että henkilö olisi päästettävä vapaaksi viimeistään kuuden kuukauden kuluttua ja sitä voisi pidentää enintään 12 kuukauteen, mikäli ulkomaalainen ei tee yhteistyötä palauttamisasiassa tai kolmannelta valtiolta ei saada tarvittavia palautusasiakirjoja ja maasta poistumisen täytäntöönpano viivästyy näistä syistä.

Ylipäätään säilöönottopäätöksen tekee Suomessa poliisipäällystöön kuuluva, joka harkitsee sen asian, ja siellä on kriteerit siitä, millä tavalla säilöönotto voidaan ulkomaalaisasiassa tehdä, ja kaikissa näissä on tarkoituksenmukaisuuskysymykset, ja säilöönoton täytyy myöskin olla tarkalleen lain mukainen ja tarpeellinen. Ja jotta ei jää väärää käsitystä: lapsia ei oteta säilöön. Se on aivan näissä ulkomaalaislain peruspykälissä. Näin ei menetellä.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kun ed. Kantola viittasi tähän 150 §:ään, niin itse toteaisin tästä 2 momentista, johon on tehty lisäys vakavan uhan muodostamisesta yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Kun täällä on paikalla useampia hallituspuolueitten hallintovaliokunnan jäseniä, niin toivoisin, että kun tätä asiaa myöskin varmasti siellä pohditaan, mikä on vakava uhka yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, niin minun mielestäni kannattaisi hieman enemmän avata sitä, vaikkakin pykäläkohtaisissa perusteluissa viitataan muun muassa siihen, että pitää ottaa huomioon ulkomaalaislain 146 §:n kokonaisharkinta. Mutta nekin ovat vähän sellaisia sanontoja, jotka, jos niitä ei avata, eivät ainakaan sellaiselle henkilölle aukea, joka päivittäin ei ole tekemisissä asianomaisen lain kanssa.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Taas jatkan edellisen edustajan juttua tästä sanonnasta. Ulkomaalaisvirasto on juuri halunnut pitkän aikaa, vuosikausia, kunnollisia määritteitä. Siinä mielessä ed. Kalliokumpu oli kyllä oikeassa, että kun ne jutut ovat siellä puolessa vuodessa ja vähän yli, niin jos ja kun lakiin saadaan, oliko se 7—30 päivää, että silloin maasta pois, niin se on todella tämän jutun ainoa selkeä, käytännöllinen juttu, joka varmasti auttaa asioita.

Mutta toisaalta, kun ed. Kalliokumpu sanoi, että sitten sinne säilöön ei lapsia laiteta, niin tekisi mieli vähän ironisesti sanoa, että kun muutenkin meidän eurooppaministerimme Astrid Thors on sitä tasoa, että hän ehdottaa, että näillä somaleilla ja vastaavilla pitäisi olla biopassit, niin tyhminkin suomalainen tajuaa, että se on mahdotonta. Eli tämmöisiä nahkapäätöksiä, jotka on ... Taas liittyen tähän, että jos ei ole papereita ja joku sanoo, että minä olen 12-vuotias ja olen 20-vuotias, ei panna säilöön: kuka tämän sitten tarkistaa tässä tapauksessa, ed. Kalliokumpu? Jos saisi vastauksen.

Eli vielä kerran: ed. Vistbacka on täysin oikeassa, että tarvitaan näitten sanontojen ja ympäripyöreiden ja kaikkien muitten thorsismien lisäksi selkeätä, kiinteätä, konkreettia lainsäädäntöä.

Oiva Kaltiokumpu /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Minä voisin mielelläni olla kyllä myöskin Kalliokumpu, mutta minä nyt satun olemaan Kaltiokumpu, ja se on niin kuin lähdekumpu.

Vastauksena tuohon, mitä sitten tehdään lasten kanssa. Heitä ei laiteta säilöön, koska se on lainvastaista. Semmoisessa tapauksessa otetaan yhteyttä sosiaaliviranomaiseen. Sosiaaliviranomaiset sijoittavat näitä lapsia samalla tavalla kuin ne sijoittavat suomalaisiakin lapsia. Nämä kriteerit, jotka ovat säilöön ottamisesta, ovat niin kovat, että ne lapset eivät tosiaan ole säilössä. (Ed. Pertti Virtanen: Jos ei ole papereita!) — Vaikka ei olisi papereitakaan, niin he eivät ole poliisin säilössä.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Kantola nosti esille ajatuksen siitä, että mahdollinen maahantulokielto saattaisi sitten viedä pohjan pois tältä vapaaehtoiselta lähdöltä. Tuossa aiemmassa puheenvuorossani toin esille tätä näkökulmaa, että tulisi harkita, onko tässä maahanmuuttokiellossa tai jossain muussa kohdassa tätä lakia mahdollista edistää sitä ajatusta, että tällä hetkellä voidaan puhua turvapaikkaturismista, siitä näkökulmasta, että tällä ulkomaalaislain muutoksella ei nyt lisätä sitä turvapaikkaturismin mahdollisuutta. Eli voi hakea turvapaikkaa, sen jälkeen voi vapaaehtoisesti valtion kustantamalla lentolipulla turistiluokassa lentää ilman ikäviä saattajia ja sitten palata hetken päästä takaisin ja jatkaa tätä turismia ja tätä kierrosta.

Meidän tulisi antaa sellainen viesti, että jos niitä maahantulon edellytyksiä ei ole ja se on todettu, niin me emme hyväksy tämän kaltaista järjestelmän hyväksikäyttöä. Tässä kohtaa nyt, kun tätä vapaaehtoista paluuta lainsäädännössä säädetään, voitaisiin hakea tapoja, antaa tämä viesti, että emme hyväksy tätä turvapaikkaturismia.

Maarit Feldt-Ranta /sd:

Arvoisa puhemies! Toivon tietysti, että ed. Kaltiokumpu, tai Kalliokumpu, on oikeassa siltä osin, että lapsia ei Suomessa oteta säilöön, mutta tämän lain valmistelun yhteydessä lausuntokierroksen aikana useat järjestöt ovat kuitenkin esittäneet huolensa sen perusteella, että heidän mukaansa tänäkin päivänä Suomessa otetaan säilöön ilman huoltajia saapuneita alaikäisiä turvapaikanhakijoita ja lapsiperheitä. Mutta varmasti tämänkin lain käsittelyn yhteydessä meidän on syytä selvittää, että eihän näin tapahdu.

Oiva Kaltiokumpu /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! — Edelleen olen Kaltiokumpu. — Kyllä tämä asia on näin, ed. Feldt-Ranta, niin kuin minä sanoin, että tässä laissa tarkoitettuun säilöönottoon ei oteta lapsia. Lapset on lastensuojelulain ja muiden kansainvälisten sopimusten mukaan sijoitettava sosiaaliviranomaisten kanssa. Meillähän ei oteta säilöön edes suomalaisia lapsia, vaikka heillä olisi jokin muu peruste, vaan sosiaaliviranomaisten kanssa katsotaan. Kunnan sosiaaliviranomaisten tehtävänä on sijoittaa nämä lapset semmoiseen paikkaan, missä he saavat aikuisten hoivaa ja huolenpitoa, ja se tulee laista. Tietysti hallintovaliokunnassa paljon kuullaan asiantuntijoita, mutta enpä usko, että yksikään asiantuntija tulee sinne sanomaan, että muuttakaa lakia, kun lapsia otetaan sinne säilöön.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! En meinannu ottaa puheenvuoroa, kun on näin tärkiästä lakiasiasta kyse ja pitää tarkasti harkita, mitä puhuu, jottei puhu pöpöjä, mutta kun mones puheenvuoros tuli esille se, että kun sinne tosiaan vierähän, niin saattaa olla, että sama henkilö tuloo melekeen tänne ennemmin takaasi kuin saattajat. Kyllähän nyt voi olla niin, mutta yleensä näiltä kaikilta kannattaa ottaa sormenjäljet ja pistää sellaanen pykälä noihin lakipykälihin, jotta jos näin tapahtuu, niin se lähtöö niin kuin pumerangi takaasi sinne. Pitääs olla jo lähtömaassa sellaanen järjestelmä, että niiltä pitääs olla sormenjäljet tai dna-näyte tai mikä nyt on sellaanen, jolla pystyttäis heti toristamahan, että sieltä ei paluulentona kyllä lähretä heti seuraavalla vuorolla takaasi.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran vielä ed. Kaltiokummulle: Kallio ehkä tulee sen takia mieleen, koska kaltio on kalliossa oleva syvänne, jossa on sitten lähde, niin että se on harvinaislaatuinen ja Lapissa niitä on aika paljon ja sen takia saattaa näin komean vision sekoittaa helposti nimissä.

Mutta meidän ongelma on, että, ajatelkaa, ilman papereita tänne tulee ihmisiä, jotka väittävät olevansa lapsia. Kun se on meidän ongelma, niin kai nyt lainsäädännön pitäisi siihen puuttua, mutta ei. Tässä edustaja kylmäverisesti väittää, että lapsia ei panna säilöön, ihan yhtä yleisesti lapsia ei panna säilöön. Kun ei ole papereita, niin mitä siinä ... Ehkä ed. Kaltiokumpu on niin fiksu, että hän ajattelee niin, että silloin, kun laitetaan tämmöinen tyyppi selliin ja yhtäkkiä alkaakin tulla Somaliasta tai Etiopiasta tai Eritreasta tietoja, että te olette panneet lapsen selliin ja nyt pistetään Suomi oikeuteen, me voisimme ehkä saada selville näitä oikeita ikiäkin.

Mutta vielä kerran: Ongelma on selkeä. Ulkomaalaisvirasto, kaikki poraavat selkeätä lakia siitä, kuinka nämä jutut saataisiin hoidettua. Ministeri tarjoaa biopassia, joka on ihan jossain utopiassa tulevaisuudessa. Jotain järkeä pyydän tähän lainsäädäntöön vielä kerran. Tämä on oikean suuntainen tältä yhdeltä kohdalta, koska tässä on kiinteä aikamäärä, 7—30 vuorokautta, mutta muuten tämä on sitä pientä näpelöintiä, jota tämä omaan hallitussuunnitelmaansa hirttäytynyt hallitus yrittää tehdä, kun yrittää päivittää ja olla ajassa mukana, mutta todellisuudessa tämä ei ole edes lainsäädäntöä vaan pilkkaa suomalaiselle, perinteiselle, kunnon lainsäädännölle.

Oiva Kaltiokumpu /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti vastaan. Niin paljon kuin oppinutta ed. Pertti Virtasta arvostankin, tämä lähdeperuste oli nyt kyllä väärä, (Puhemies: Eikä kuulu tähän keskusteluun alkuunkaan!) eli kaltio ei ole kalliossa oleva lähde, vaan se on lähde, joka pulppuaa pohjasta.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Puutun vain yhteen väitteeseen ja vaatimukseen tässä elikkä siihen, että lähtömaassa pitäisi olla jonkinlainen järjestys, kun lähtömaassa ei ole mitään järjestystä. Siitähän tässä on kysymys.

Keskustelu päättyi.