Täysistunnon pöytäkirja 106/2010 vp

PTK 106/2010 vp

106. TIISTAINA 26. LOKAKUUTA 2010 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Samalla kun pitää olla tyytyväinen, pitää olla pettynyt jälleen kerran. Tässähän on kysymys veroasioissa annettavasta keskinäisestä virka-avusta ja siitä Oecd:n yleissopimuksen mukaan tehdystä pöytäkirjasta.

Arvoisa puhemies! Kiinnitän vaan siihen asiaan huomiota, millä tavalla meidät johdatellaan tähän pöytäkirja-asiaan. Tämän hallituksen esityksen yleisperusteluissa kerrotaan ensinnäkin sivulla 3, että "Suomella on voimassa olevan tulon ja varallisuuden kaksinkertaisen verotuksen estävä sopimus seuraavien Oecd:n jäsenvaltioiden kanssa", ja sitten on valtava ritirampsu erilaisia valtioita. Sitten kun katsotaan seuraavalle sivulle, siellä kerrotaan, että "Suomella on perinnön kaksinkertaisen verotuksen estävä sopimus voimassa seuraavien Oecd:n jäsenvaltioiden kanssa", ja se on paljon lyhyempi sopimus. Ja sitten, arvoisa puhemies, kerrotaan, että "Suomella on voimassa oleva verotietojen vaihtamisen mahdollistava virka-apusopimus seuraavien valtioiden ja alueiden kanssa", ja sitten siinä on näitä muutamia veroparatiisisaaria, joita tässä hallituksen esityksessä kutsutaan verokeitaiksi.

Arvoisa puhemies! Nyt olisi vihdoin viimein tämänkin hallituksen — jota tuen kyllä ilman muuta, mutta tässä suhteessa tämä tuki on vähän heiveröinen — terästäydyttävä. Kun samanaikaisesti Saksa ja Sveitsi pystyvät keskustelemaan syvällekäyvästä verovilppitietojenvaihdosta keskenään, niin Suomella ei ole mitään muuta esitettävää kuin teknisiä pöytäkirjoja hyväksyttäväksi ja luetteloita, joittenka kanssa on tehty teknisiä, käytännössä mitään merkitsemättömiä sopimuksia. Tämä on surku juttu.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Täytyy yhtyä hyvin pitkälle ed. Pulliaisen puheenvuoroon, joka saa esittämään ihmetyksen lähinnä siitä, onko todella tilanne niin, että hallituksen asianomaisella ministerillä ei ole todellista halua puuttua tällaiseen selvään vilppiin eli tuodaan vain teknisinä muutoksina lainsäädäntöön esitys nimenomaan hallituksen esityksen muodossa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Esimerkiksi henkivakuutuksista on tehty väline tehdä tällaista vilppiä, niin että on tämmöisiä kiertovakuutuksia, joihinka on sijoitettu 1,5 miljardia euroa meikäläisten ruokakuntien ja yhtymien varallisuutta. Tämä mahdollisuus on tämän virka-apusopimuksen luettelossa sivussa mainittuna, mutta ei siinä näytä tapahtuvan yhtään mitään.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Pulliainen kiinnitti jälleen tärkeään asiaan eli tähän veroparatiisi- ja veronkiertoasiaan huomiota. Tässä vastikään kuulimme eduskunnan lisärakennuksen auditoriossa kansalaisinfossa asiantuntijaa, joka kertoi nimenomaan EU:n sisäisestä tilanteesta ja siitä, että Iso-Britannia ja sen kruunun alaisuudessa olevat Karibian alueet, monet muut lähempänä varsinaista saarta olevat alueet, kuten Mansaari, Jersey jne., ovat juuri näitä ongelmallisimpia veroparatiiseja. Ja siitä, että Suomi todella on aika tavalla kädet taskussa ja toimii käytännössä päinvastoin kuin pitäisi, on osoituksena se, että meillä on tämä oma hallintarekisterihanke, jolla pyritään peittämään kasvot sijoittajilta ja jolla myös kotimaisille sijoittajille annetaan mahdollisuus mennä tähän rekisteriin kiertämällä ulkokautta sinne sisään, ja löytyy näitä avuliaita pankkiireja, pankkilaitoksia, jotka antavat tukea tässä verosuunnittelussa, jotenka kyllä tässä kovasti ollaan jälkijunassa.

Keskustelu päättyi.