Täysistunnon pöytäkirja 106/2010 vp

PTK 106/2010 vp

106. TIISTAINA 26. LOKAKUUTA 2010 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tämäkin hallituksen esitys perustuu EU:n antaman direktiivin eli ajokorteista annetun direktiivin toimeenpanoon.

Kun luin hallituksen esityksen, niin tietysti täytyy sanoa, että se on varmasti hyvää tarkoittava ollut moneltakin osin. Hallituksen esityksen 7 a §:ssä puhutaan kokeiden vastaanottajan luotettavuudesta, täällä on hyvin yksityiskohtaisesti todettu, koska voi ottaa suullisen teoriakokeen vastaan eli koska henkilöä on pidettävä luotettavana. Siellä puhutaan, että henkilö ei ole sopiva, jos hän on syyllistynyt viiden viimeisen vuoden aikana rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen jne. tai viiden viimeisen vuoden aikana syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuneeseen tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen. Tämä luettelo on varmasti hyvä, ja tietysti voisi sanoa näin, että monessa muussakin, vaativammassakin, tehtävässä tulisi kyllä säätää tällaisia luetteloita.

Arvoisa puhemies! Eräs asia, jota jäin pohtimaan, on 7 d §, joka varmasti perustuu asianomaisen direktiivin ohjeistukseen nimenomaan ajokokeen vastaanottajan peruskoulutuksesta. Vaikka juristina yritän lukea tätä tekstiä, niin tuntuu aika oudolta se, että siellä lähdetään ihan luokittelemaan eri luokkien osalta, että kun henkilö omistaa määrätyn luokan omaavan kortin, jos näin voi sanoa, hän voi ottaa määrätyn asteisia ajokokeita. Minun mielestäni olisi ollut järkevämpää, että olisi ollut yhdet pätevyysvaatimukset. Ei kai siellä nyt niin monimutkaisia tarvitse olla.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä esitys liittyy tosiaan tuohon ajokorttidirektiiviin ja hallituksen esitykseen ajokorttilain muutoksista. Hyvää täällä on esimerkiksi se, että vaarallisten aineiden ajolupakokeiden vastaanottajalta vaaditaan vastaava ajolupa ja vaaditaan myös käytännön kokemusta vaarallisten aineiden kuljettamisesta tai siihen verrattava Liikenneturvallisuusviraston antama koulutus. Se on hyvä asia.

Sitten tässä tuodaan esille kuljettajatutkinnon vastaanottajan peruskoulutus, joka antaisi pätevyysvaatimuksen B-luokan ja AM-luokkien kokeiden vastaanottamiseen eli henkilöauton ja mopon ja niin sanotun mopoauton, kevyen nelipyörän, ajokokeen vastaanottamiseen. Mutta sitten kaikissa muissa tutkinnoissa pitäisi kouluttautua siihen erikseen.

Esityksen vaikutuksissa tuodaan selvästi esille se, että totta kai tässä ammattitaito paranee ja sen myötä myös kokeiden laatutaso paranee. Mutta sillä on kääntöpuolensa. Tästä aiheutuu henkilökustannuksia. On arvioitu, että yhdeksän henkilötyövuotta lisää tarvitaan ja noin 300 000 euroa vuositasolla. Tässä kohtaa haluankin tuoda esille sen huolen, että tällä hetkellä jo ajotutkintojen tutkintomaksut ovat erittäin korkeita elikkä ajokortin hankkiminen tulee erittäin kalliiksi. Tämän esityksen myötä edelleen tulee hinnankorotuspainetta ajokorttitutkintomaksuihin.

Tässä yhteydessä täytyy ottaa esille, että varsinkin haja-asutusalueilla maaseudulla ajokortti on välttämätön, jotta pystyy siellä liikkumaan, ja nuorille se on välttämätön hankkia heti, kun tuo ikä tulee täyteen. Huoli on siinä, että maksut eivät saisi enää tästä tasosta nousta.

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kuljettajatutkintotoiminnan järjestämisestä on annettu useita määräyksiä ja nyt taas kerran annetaan lisämääräyksiä. Kaikilla näillä on todella kustannusvaikutusta. Tässä voisi kuitenkin todeta sen, että kuljettajan ammattitaito paranee vaan ajamisen kautta elikkä portaittaisen vaatimustason kautta: henkilöauto, perinteinen kuorma-auto, sitten yhdistelmäajoneuvot ja sitten erityisajoneuvot, joissa erityisesti nämä vaaralliset aineet ovat sitten näitä erillisasioita.

Mutta kaiken kaikkiaan me olemme vähän sillä tiellä Euroopan unionissa, että meillä jonain päivänä on kuljettajista pulaa, kun ajokortin saaminen tehdään niin vaikeaksi ja ainakin taloudellisesti tavattoman haastavaksi elikkä se maksaa useita tuhansia euroja. Sen vuoksi kehitys tässä muodossa on huono. Kun ed. Pulliainen puhui verotuista edellisen pykälän aikana, niin mielestäni jo ammattipätevyyden ja nimenomaan ammattimaisen työpaikan hallitsevalla pitäisi olla mahdollisuus jatkokoulutuksen osalta koulutuskustannusten verovähennysoikeuteen.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Osittain siihen liittyen, mitä ed. Mauri Salo totesi, haluaisin itsekin viitata hallituksen esityksen perusteluihin siitä, että täällähän vaaditaan oikeastansa yhdeksän henkilötyövuotta lisää ja nimenomaan Liikenneturvallisuusvirastolle, mikä tulee aiheuttamaan useamman sadantuhannen kustannusvaikutuksen. Toisaalta taas hallituksen ensi vuoden budjettiesityksessä puhutaan tuottavuusohjelman henkilötyövuosien vähennyksestä, eli EU tuottaa kyllä aikamoisia kommervenkkejä ja vaikeuksia myös valtionhallintoon.

Keskustelu päättyi.