Täysistunnon pöytäkirja 107/2001 vp

PTK 107/2001 vp

107. KESKIVIIKKONA 3. LOKAKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

 

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä vaiheessa olisin toivonut, että ministeri olisi ollut vielä paikalla. Olisimme saaneet muutaman ajatuksen vaihtaa kirjastoasioista.

Mieltäni on askarruttanut se, että nyt kirjallisuutta ollaan lisäämässä tuntimääriin peruskoulussa, niin ikään painotetaan ylioppilaskirjoitusten kirjallisuuden arvioinnissa olevia tavoitteita. Kuitenkin tilanne on se, että kaupunkikeskusten ulkopuolella olevat kirjastot kärsivät resurssipulasta muun muassa kasvavien tietoliikenneyhteyksien ja niistä aiheutuvien kustannusten vuoksi eikä voida saavuttaa niitä tavoitteita, esimerkiksi kirjojen hankinnassa, mitä tavoitteita toisaalta opetusministeriön osalta on asetettu. Tässä vallitsee jonkinmoinen ristiriita, ja toivonkin, että ministeriössä tähän puututaan, että tavoitteet ja resurssit kohtaavat toisensa.

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! On paljon testejä, joissa on todettu, että kirjallinen ilmaisu köyhtyy. Elämä on tietysti vienyt siihen suuntaan tekniikan myötä. Näppäillään lyhyitä viestejä, luetaan tietokonepäätettä, jossa kieli kaiken kaikkiaan on käännösperäistä vieläpä kaiken lisäksi. Tämä taustana ja niiden hiukan huolestuttavien piirteiden vuoksi, joita esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa on ollut havaittavissa, on helppo olla suurin piirtein samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, mutta hänkin puhui niin yleisluontoisesti, että en ihan täsmällisesti saanut siitä muuta selvää kuin sen, että kirjastojen asemaa pitäisi korostaa. Näin todellakin on. Minusta kirjastolaitos on kestävintä perintöä suomalaisessa sivistysyhteiskunnassa, ja sitä ei pidä päästää rämettymään.

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Kekkoselle täsmentäisin, että olemme juuri samoilla linjoilla eli ajamme tasavertaisuutta yli koko maan kirjallisuuden oppimisessa, kirjallisuuden hankkimisessa ja myöskin sen sijoittamisessa kirjastoihin ja myöskin kirjaston arvoisiin tiloihin. Tästä kannamme huolta yhteisesti maakunnassa, että saisimme myöskin kirjastot asetettua sekä rakennustaiteelliselta näkemykseltään että myös kirjamäärältään sellaiseen kuntoon, että ne vastaisivat yhteiskunnan niille asettamia tavoitteita.

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Minusta seinät nyt eivät tässäkään asiassa ole olennaisin seikka vaan olennaisin seikka on tietysti kirjat. Minä olen, rouva puhemies, ymmärtänyt, että tämä lakiesitys puhuu juuri samasta asiasta ja saman asian puolesta kuin ed. Kerola.

Keskustelu päättyy.