Täysistunnon pöytäkirja 107/2001 vp

PTK 107/2001 vp

107. KESKIVIIKKONA 3. LOKAKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys Maaseutuviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

 

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä n:o 140 esitetään perustettavaksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle uusi virasto nimeltään Maaseutuvirasto. Varmaan tällaisen uuden viraston perustaminen on tarpeellista, niin kuin esityksen tavoiteosassa sanotaan, että kootaan yhteen hajanaista hallintoa nimenomaan EU:hun päin. Suomelle ja suomalaisille on tärkeää, että maataloutemme voi hyvin ja saamme suomalaisia puhtaita tuotteita, elintarvikkeita, niin kuluttajille kuin elintarviketeollisuudelle.

Valtioneuvosto on kuluvana vuonna antanut ohjeen: Kun perustetaan virastoja tai yksiköitä, niitä pitäisi pystyä hajasijoittamaan Pääkaupunkiseudun sijasta muualle Suomeen. Tässä olisi mielestäni ollut mainio tilaisuus sijoittaa virasto lähemmäksi maaseutua ja keskelle Suomea, vaikkapa esimerkiksi Jyväskylään. Sieltä on hyvät yhteydet niin kotimaahan kuin muuallekin Eurooppaan. Sijainti ei voi olla esteenä viraston toiminnalle nykypäivänä. Mielestäni hallituksen pitäisi uudelleen käsitellä sijoituspäätöstä siltä pohjalta, että maaseutuvirasto sijoitetaan muualle Suomeen kuin Pääkaupunkiseudulle.

Tapio  Karjalainen  /sd:

Arvoisa puhemies! Lähetekeskusteluvaiheessa voi tästä esityksestä todeta ihan historiaa vilkaisten, että tässä on kierros juostu, eletty aika, jolloin keskusvirastoja lakkautettiin; nyt palataan tietyllä tavalla takaisin. Sen pitempään tätä problematiikkaa tässä jauhamatta voi vain todeta, että kunpa tässä hallinnonuudistuksessa joskus päästäisiin muotiasioista pois ja käytettäisiin resurssit oikeaan toimintaan eikä pelkästään kokeiluun.

Toinen asia on hajasijoittaminen. Meillä on kokemusta siitä, miten toimintojen saneerauksen, tervehdyttämisen ja keskittämisen nimissä on vedetty maakunnista työntekijöitä Pääkaupunkiseudulle. Tässä olisi sellainen hanke, jonka yhteydessä hyvin luontevaa olisi harkita sen sijoittamista muualle kuin tänne Ruuhka-Suomeen.

Lauri  Kähkönen  /sd:

Arvoisa puhemies! Edellisten edustajien puheenvuoroihin liittyen totean valtioneuvoston ohjeesta toimintojen sijoittamisesta, että Maaseutuviraston kohdallakin annetut ohjeet ovat erittäin ahtaat. Jos ajatellaan aluepolitiikkaa ja sen uskottavuutta, hajasijoitusta tulisi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan niin monessa tapauksessa kuin se vain todella on mahdollista. Ohjeessa todetaan, että vakinaista henkilöstöä ei siirretä toiselle paikkakunnalle ilman suostumusta.

Myös Maaseutuviraston kohdalla aikaraja oli asetettu hyvin ahtaaksi. Toiminnan oli jatkuttava keskeytyksettä, resursseja ei anneta lisää jne. Reunaehdot valtioneuvoston puolelta juuri esimerkiksi tämän viraston kohdalla on asetettu sellaisiksi, että käytännössä viraston siirtäminen näiden ehtojen kautta on tullut mahdottomaksi.

Mutta jotta todella aluepolitiikan uskottavuutta lisättäisiin, näitä hajasijoittamisia pitäisi tehdä. Yksi hyvä esimerkki meillä kyllä jo on: Metlan sijoitus Joensuuhun, josta on jo periaatepäätös.

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Riensin saliin, kun näin, mitä asiaa käsitellään, ensisijaisesti siksi että arvelin tulossa olevan jonkinlaisen peitsen taittamisen keskustan kanssa siitä, missä ollaan menossa. Nythän on siis kysymys Maaseutuvirastosta ja sitä myötä hajasijoittamisasiasta. Mutta valitettavasti en näe ketään, kenen kanssa taittaisin peistä tässä asiassa. Kun puhemieskin on puhevallaton istunnoissa, niin tässä havaitsee juosseensa aivan turhaan saliin.

Mutta kun puheenvuoron pyysin ja sen myös sain, totean, että kyllä ne edeltävät puheenvuorot ovat paikallaan, joissa on viitattu siihen, että on asioita, joiden paikka ei välttämättä ole Helsingissä. Tämä olisi nyt yksi niistä. Kuten sanottu, sanon tämän toistamiseen, tästä asiasta olisi ollut luultavasti hyvin terveellistä keskustella keskustaväen kanssa, mutta valitettavasti he eivät ole paikalla.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa puhemies! Mielestäni Maaseutuviraston sijoituspaikka olisi ehdottomasti muualla kuin Helsingissä. Sijoituskohteet voisi valita sillä perusteella, että kun te-keskuksissa on jo maatalousasiantuntijoita, niin voitaisiin valita jokin paikkakunta Maaseutuviraston pääpaikaksi.

Ei ole oikein, että maaseutu tyhjenee putkihallinnosta. Meillä oli kuitenkin vielä 90-luvulla putkihallinnossa 18 500 työntekijää ja tällä hetkellä on tietääkseni 13 800. Keskusvirastot ovat paisuneet kuitenkin noin 4 500 hengellä viimeisen kymmenen vuoden aikana sen takia, että EU-asioiden hoito vaatii, että keskusvirastot sijaitsevat Helsingissä. Maaseutuviraston asiat ovat kyllä sen tyypin asioita, että virasto pitäisi ehdottomasti hajasijoittaa.

Nythän esityksessä lähdetään siitä, että toimintoja voitaisiin osittain sijoittaa maaseudulle. Minusta eduskunnan pitäisi nyt olla jämäkkä ja näyttää, että Maaseutuviraston paikka on muualla kuin Helsingissä. Esimerkiksi Kouvola olisi hyvä paikka.

Keskustelu päättyy.