Täysistunnon pöytäkirja 107/2003 vp

PTK 107/2003 vp

107. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2003 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että valiokunnan mietinnöstä ensimmäisen lakiehdotuksen 7 §:n perusteluista poistetaan viittaukset Euroopan unionin työsyrjintädirektiivin sisältöön. Kysymys on siitä, että en voi yhtyä valiokunnan enemmistöön siinä suhteessa, että kirkon tai muun uskontoon tai vakaumukseen perustuvan julkisen tai yksityisen organisaation olisi oikeutettua ja perusteltua edellyttää jäsenyyden lisäksi uskontoon tai vakaumukseen perustuvia vaatimuksia eräissä tehtävissä niiden ammatillisen luonteen tai työn suorittamiseen liittyvien seikkojen takia, koska niihin saattaa sisältyä mahdollisuus piilosyrjintään uskonnollisen tai muun vakaumuksen kaavussa. Voin kuvitella, että tällä tavalla voitaisiin esimerkiksi torjua homoseksuaaliset työntekijät. Mielestäni viittaus työsyrjintädirektiiviin on virheellinen, koska direktiivissä itse asiassa korostetaan sitä, että kyseisen kaltainen erilainen kohtelu uskonnon, vakaumuksen ja muun perusteella saattaa olla oikeutettua erittäin rajoitetuissa tilanteissa.

Irina Krohn /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ilolla ed. Heidi Hautalan erinomaista ehdotusta.

Keskustelu päättyy.