Täysistunnon pöytäkirja 107/2006 vp

PTK 107/2006 vp

107. KESKIVIIKKONA 25. LOKAKUUTA 2006 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

25) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

 

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä on semmoinen lakiesitys, jonka yhdestä kohdasta aion tässä puhua. Kyse on siitä, jotta hyvin monet ihmiset ovat soittaneet, he, jotka ajokorttia uusivat, yleensä työttömät, ainakin Itä-Suomessa kun he ovat soittaneet terveyskeskukseen, niin heille ei ole annettu mahdollisuutta tulla sinne hakemaan tätä lääkärintodistusta ajokorttia varten. Heille on suoraan siellä sanottu, jotta menkää yksityiselle sektorille hakemaan tämä todistus. Minusta tämä on semmoinen epäkohta, joka sotii kansanterveyslain henkeä vastaan, kun aikaisemmin tämä laki on tehty.

Okei, jos on rikas ihminen ja hyvätuloinen, hän pystyy sen todistuksen hakemaan, mutta ennen kaikkea tässä pitäisi olla semmoinen sosiaalinen näkökulma olemassa siten, jotta terveyskeskuksen pitäisi myös tämä palvelu tarjota. Täällä kyllä todetaankin sillä tavalla, jotta tämä on ongelma, mutta sitten, kun luin tätä eteenpäin, niin ihan nopeassa ajassa en ennättänyt saada selville, esitetäänkö tätä nyt semmoiseksi oikeudeksi. Tässä todetaan, jotta nyt on lääkäripula, jotta sen takia ei ole otettu, mutta kun pykäliä katson, niin en missään nähnyt, jotta täällä esitettäisiin, jotta tämä olisi otettava yhdeksi tehtäväksi. Toivon, jotta sitten, kun tämä menee valiokuntaan, siellä pohditaan tämä tarkkaan ja tämmöinen mahdollisuus olisi olemassa. Elikkä ainakin katsottaisiin, jos ei kaikille, mutta ainakin, että köyhemmät ihmiset, pienempituloiset, voisivat saada todistuksen sieltä terveyskeskuksen kautta.

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! On erittäin hyvä, että tässä kansanterveyslain muuttamisessa on huomioitu se, että kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa ja tulevaisuudessa kansanterveysviranomaiset osallistuisivat koulujen opetussuunnitelmatyöhön.

On myös hyvä, että tässä lakiesityksessä esitetään nyt sitten opiskeluterveydenhuoltoon yksityiskohtaisempia säännöksiä niin tavoitteiden sisällön kuin seurannan osalta. Tällä hetkellä opiskelijaterveydenhuollossa vallitsee erittäin suuri eriarvoisuus toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden, ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden välillä ja toivon, että tämä lakiesitys nyt toisi hieman apua tuohon eriarvoisuuteen, vaikka uskon, että toimenpiteitä kyllä asian osalta tarvitaan myös tulevalla hallituskaudella.

Tero Rönni /sd:

Puhemies! Olin tosiaan kyllä vähän myöhässä myöskin itse, kun tarkistin tuota ed. Lahtelan esittämää kuviota ja tekstiä siitä, niin kyllä se löytyy täältä ehdotuksen pykälistä ja olen vilpittömästi kannattamassa sitä, koska minun mielestäni myöskin ajokorttiviranomaisen vaatimia lääkärintodistuksia tänä päivänä antavat kyllä vähän sellaisetkin lääkärit, jotka eivät oikein täytä kriteeriä. Pari esimerkkiä siitä, että kun eräs henkilö meni hakemaan ajokorttia lääkäriltä, niin lääkäri sanoi, että jaaha ja näkö näyttää olevan kunnossa, kun osasitte oikeasta ovesta tulla sisään. Kyseisellä henkilöllä on sen laatuinen näkö, että vaatii silmälasit päähän, mutta hänellä sattui olemaan piilolasit, jolloinka ajokorttiin ei tullut merkintää siitä, että vaatisi laseja. Toinen kohta oli, kun kyseinen henkilö vastasi siihen kysymykseen, että näkö on kunnossa, myöntävästi, että kyllä, jaaha ja kuulokin tuntuu olevan kunnossa. Elikkä nämä tarkastukset voisivat olla vähän tarkempia, ja uskon, että terveyskeskuslääkärit hoitaisivat nämä asiat vähän paremmin. Huomioon ottaen myöskin, kun viime vuonnako se oli, kun tehtiin tämä lääkäreitten ilmoittamisvelvollisuus näistä ajokortin menettämiskuvioista, elikkä siinäkin, jos ajokortin ylläpitämiseen liittyvä kunto on heikentynyt niin paljon, että ei pysty ajamaan, niin siinäkin kohtaa uskon, että terveyskeskuslääkärit hoitavat asiansa mallikkaasti.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kiinnitän samaan asiaan huomiota, mihin ed. Urpilainen kiinnitti, oikeaan asiaan: opiskeluterveydenhuoltoon. Tässä ei saa tapahtua niin, että vain käsite muuttuu opiskelijaterveydenhuollosta opiskeluterveydenhuolloksi. Nimenomaan 14 §:n — en nyt ihan tiedä, se taitaa olla 1 momentin 6 kohta — tulee varmasti saada se muoto, että esimerkiksi ammattikorkeakoululaiset pääsevät asianmukaisesti opiskeluterveydenhuollon piiriin. Se on ollut täällä esillä kymmenissä kirjallisissa kysymyksissä, siitä on äänestetty ponsia jne., mutta mitään ei ole tapahtunut, ja ammattikorkeakoululaiset ovat olleet huonommassa asemassa kuin korkeakouluopiskelijat, joilla on tämä oma säätiö. Tämä asia täytyy saada lopultakin oikeudenmukaiseen kuntoon. Me tarvitsemme myös ammattikorkeakouluopiskelijoita ja heidän työpanostaan tässä yhteiskunnassa.

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Me tarvitsemme amk-opiskelijoita, ja he tarvitsevat tietysti terveydenhoitoa. Ja kun aikaisemmin tänään keskustelimme alkoholista hyvin pitkään, niin siinä tuli useamman kerran esille se tosiasia, että kouluterveydenhoito on nimenomaan se tärkeä avainpaikka, missä voidaan tukea, auttaa nuorta ihmistä. Samoin opiskeluterveydenhoito on tämän tyyppinen paikka myös. Ja kun kouluterveydenhoito ei toimi, niin tällöin meillä ei ole myöskään sellaista mahdollisuutta, jolla voidaan ajoissa huomioida ongelmat ja puuttua niihin. Tämän vuoksi toivon nyt tälle hallituksen esitykselle menestystä tässä muun muassa ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoidon järjestämisessä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Yhdyn edellisiin puheenvuorojen käyttäjiin. Kyllä tämä ammattikorkeakouluissa ja muissa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien terveydenhuolto tulee voida järjestää niin, ettei ole epäselvyyttä, mistä sen saa ja että on sama kustannustaso, kuten on korkeakouluopiskelijoillakin, yhtä vaivaton ja helppo käytäntö. Minä uskon, että se on hyvin luotavissa. Tämä on vain järjestelykysymys.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Rönni tuossa antoi vähän tukiopetusta, mutta löysi semmoisen kohdan, että ilmeisesti tämänhetkinen tilanne onkin laiton näissä kunnissa. Elikkä tämän ajokorttiasian osalta todetaan, että asiasta annetun hallituksen esityksen HE 216/1991 mukaan "tällaisia hoitoon liittymättömiä - - ovat esimerkiksi erilaiset terveystodistukset, joita tarvitaan työpaikkaa, virkaa tai esimerkiksi ajokortteja haettaessa".

Elikkä ilmeisesti siellä on jo tämmöinen lain pykälä, ja nyt tässä uudessa laissa näköjään vahvistetaan 14 § niin — onko tämä 11 kohta — että "perustuu lakiin tai potilaan hoidon, toimeentulon, opintojen tai muun vastaavan syyn kannalta välttämättömään perusteeseen". Tässä pitää yllyttää näitä ihmisiä, jotka Pohjois-Karjalassa ovat jo kokeneet vääryyttä, hakemaan oikeuksiaan siinä, jotta heillä olisi oikeus saada terveyskeskuksen kautta tämä lääkärintodistus.

Keskustelu päättyy.