Täysistunnon pöytäkirja 107/2006 vp

PTK 107/2006 vp

107. KESKIVIIKKONA 25. LOKAKUUTA 2006 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

31) Hallituksen esitys laeiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Kun nyt tämä uusi lainsäädäntö varmasti tulee voimaan, niin tässä kohdin on syytä painottaa toivon mukaan myöskin asiaa käsiteltäessä valiokunnassa sitä, että Asuntorahasto on tehnyt hyvää työtä ja sen kapasiteetti ja myöskin sen osaaminen säilyisi tulevaisuudessa eikä kävisi niin, että tämä nykytilanne muuttuisi huonommaksi.

Mitä tulee yleishyödylliseen rakentamiseen, jota viime aikoina on todella vähän ollut ja ensi vuonna ehkä vielä vähemmän kuin kuluvana vuonna, niin tiedämme, että matalat korot eivät ole mikään pysyvä tilanne ja esimerkiksi korkojen nousu tulevaisuudessa voi olla tosiasia, joka luo taas tilanteen, jolloin me tarvitsemme yleishyödyllistä asuntorakentamista entistä enemmän. Sen lisäksi Asuntorahastolla on ollut koko joukko tehtäviä, joista osa nyt on siirretty budjettirahoitteisiksi ja jotka ovat olleet hyvin tärkeitä tiettyjen väestöryhmien menestyksen kannalta. Myöskin peruskorjaukset ovat olleet tärkeä osa Asuntorahaston toimintaa. Tässä mielessä on nyt eduskunnassa käsiteltävänä oleva valtion budjetti ensi vuodelle myöskin aikamoinen haaste sen osalta, mikä koskee rakentamista ja peruskorjausta.

Ed. Kalevi Olin merkitään läsnä olevaksi.

Keskustelu päättyy.