Täysistunnon pöytäkirja 107/2006 vp

PTK 107/2006 vp

107. KESKIVIIKKONA 25. LOKAKUUTA 2006 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laiksi Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässähän on olennaista nyt se sadannes, joka määrää sen, kuka kalastaja on oikeutettu tähän tukeen, ja nyt on kai valittu se 30 prosentin kalastustulon osuus kokonaistulosta. Tämä kohta ei nyt ole ihan loppuun saakka ehkä mietitty sen takia, että meillä on kautta meren rannikon tällä hetkellä sellaisia tapauksia johtuen kalavarantojen suuruudesta, että tämmöinen 15—30 prosentin kategoria pitäisi tässä suhteessa olla, koska se olisi kalavarantojen viisaan ja kestävän käytön mukaisen hyödyntämisen aihe. Minä toivon hartaasti, että hallitus ei ole niitannut tätä ihan loppuun saakka, niin että siinä on jonkunlaista pelivaraa eduskunnan ottaa kantaa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Minä haluaisin tässä kiinnittää huomiota yleensä tähän kalastuspolitiikkaan, mikä EU:ssa ja Suomessa EU:n jäsenenä on, siis tällainen periaate, että aina ensimmäiseksi on ikään kuin kysymys sen hetkisestä lyhytnäköisestä voiton saamisesta eikä niinkään kalakantojen pitkäaikaisesta ja kestävästä säilyttämisestä. Se tulee Itämerellä samalla tavalla mutta pienemmässä mittakaavassa esiin kuin sitten Atlantilla, Välimerellä, eli esimerkiksi luonnonlohikannan tukeminen ja sen säilymisen varmistaminen on joidenkin mielestä ristiriidassa taas kalastajien elinkeinon kanssa Itämeren alueella ja esimerkiksi Suomen rannikolla toimivien kalastajien etujen kanssa. Näinhän ei tosiasiassa ole. Jos nämä kannat heikennetään niin pitkälle, että niiden luontainen uusiutuminen ei ole mahdollista, niin sitten ei ole mitään kalastusta. Laajemmin EU:ssa, kun kalastus on EU-asia, tämä ryöstökalastukseen saakka menevä kalakantojen kestämätön hyödyntäminen on yksi valtioiden välinen kiistakapula, ja tässä on todellakin suurimittaisesta ongelmasta kyse noin laajemmassa näkökulmassa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä on se ongelma, niin kuin ed. Pulliainen totesi. Kun itse satun olemaan Kalatalouden Keskusliiton hallituksessa ja näistä prosenttirajoista on puhuttu, se on juuri niin kuin ed. Pulliainen totesi. Minä toivon, jotta kun tämä tulee nyt valiokuntaan, niin voitaisiin todella katsoa, mikä on järkevää tässä kysymyksessä, jotta ei tehdä ihan pöhköjä päätöksiä tämän osalta.

Keskustelu päättyy.

​​​​