Täysistunnon pöytäkirja 107/2009 vp

PTK 107/2009 vp

107. TIISTAINA 17. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tänään on päiväjärjestyksen ensimmäisen asian yhteydessä käsitelty hyvin pitkään ulkomaalaispolitiikkaa, ja siinä sivuttiin myös niitä asioita, jotka liittyvät tähän hallituksen esitykseen. Siitä huolimatta, että edustan oppositiota, olen sitä mieltä, että tämä hallituksen esitys on kannatettava moneltakin osin.

Eräs tärkeä syy on se, että tällä pystytään nimenomaan torjumaan harmaata taloutta ja talousrikollisuutta silloin, kun saadaan tämä lainsäädäntö toimimaan sillä tavoin kuin tässä hallituksen esityksessä on tarkoitettu. Eli nimenomaan, että ulkomainen työvoima ei ohjaudu sellaisten työnantajien palvelukseen, jotka sitten eivät täytä niitä velvoitteita, jotka lainsäädäntö on säätänyt.

Eräs toinen seikka ainakin Pohjanmaalla on tullut esiin, jota varmasti tällä lailla pyritään välttämään, eli se, että rehelliset pienyrittäjät eivät meinaa pärjätä niitten koijareitten kanssa, jotka ottavat ulkomaista työvoimaa eivätkä suorita niitä velvoitteitaan niistä.

Arvoisa puhemies! Minun mielestäni tämä hallituksen esitys on kannatettava.

Keskustelu päättyi.