Täysistunnon pöytäkirja 107/2009 vp

PTK 107/2009 vp

107. TIISTAINA 17. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

25) Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ihan muutamalla sanalla pohdiskelua vielä tästä hallituksen esityksestä nimenomaan kuolemansyyn selvittämisen osalta. Ensimmäisessä käsittelyssä toin joitakin ajatuksia esille, ja pohdin sitä vielä hieman syvemmälle. Perusajatus, johon tässä puheenvuorossa haluan puuttua, on se osio, kun siirretään lääninhallituksilta oikeuslääkintään liittyvät tehtävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Itse kun olen toiminut nimismiehenä ja joskus lähetteitä kirjoittanut oikeuslääketieteelliseen avaukseen kuolemansyyn selvittämiseksi, niin silloin pidettiin aina erittäin tärkeänä sitä, että nämä oikeuslääkärit olivat niistä laitoksista riippumattomia, jossa mahdollisesti tämä kuolemantapaus oli sattunut, kun vainajalle suoritettiin kuolemansyyn selvittäminen. Eli kun oikeuslääkärit olivat lääninhallituksen alaisia, niin kuin tälläkin hetkellä, niin silloin heillä ei ollut minkäänlaista yhteyttä siihen yksikköön, jossa mahdollisesti tämä virhe oli tapahtunut.

Nyt ollaan siirtämässä tätä toimintaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, ja kun olen tätä pohtinut ja tästä keskustellut alan asiantuntijoitten kanssa, lähinnä oikeuslääketieteeseen liittyvien henkilöitten kanssa, niin esiin on noussut jääviyskysymys hyvin pitkälle. Jääviysasiahan on tulkinnanvarainen, mutta voidaan pohtia ajankohtaista tapausta Oulun seudulla, valitettavaa 8-vuotiaan terveen lapsen kuolemaa.

Käsitykseni mukaan sen jutun yhteydessä suoritetaan oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus ja selvitys kuolemansyystä. Jos pitää paikkansa, että Thl on valinnut rokotteen, ohjeistaa rokotuksen antamisen ja ohjeistaa hoidon sikainfluenssatapauksissa, niin nyt kun asia on oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvityksessä, voi syntyä omaisten osalta jonkinlaista epäluottamusta oikeuslääkäriä kohtaan. Jäin pohtimaan ja näissä keskusteluissa tuli esiin kysymys, mikä tilanne on tällaisissa tapauksissa. Lähestytäänkö jääviyskysymystä — vaikka se ei ole oikeudellisessa mielessä useinkaan selvä — kun oikeuslääkäri onkin tämän hallituksen esityksen mukaisesti Thl:n alainen toimija. Eli tuleeko jonkinlainen riippuvuussuhde, kun alainen, oikeuslääkäri, tutkii kuolemansyytä, kun organisaatio, jonka alainen hän on, on määritellyt jonkun lääkkeen käytön, hoidon ja on sen lääkkeen valinnut?

Tätä jäin pohtimaan, ja halusin tuoda tämän näkemyksen vielä tällä tavoin eduskunnan pöytäkirjaan, jos jossakin vaiheessa tästä asiasta syntyy vielä keskustelua.

Keskustelu päättyi.