Täysistunnon pöytäkirja 107/2009 vp

PTK 107/2009 vp

107. TIISTAINA 17. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

 

Marko Asell /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä esitys vaikuttaa ihan kannatettavalta. Tässähän ehdotetaan siis muutettavaksi järjestyslakia siten, että järjestyksenvalvoja voitaisiin asettaa joukkoliikenteen kulkuneuvojen ja liikenneasemien sekä kauppakeskusten lisäksi myös terveyden- ja sosiaalihuollon toimipisteisiin, lentopaikkoihin ja satamiin, joissa järjestyksenpito on luonteeltaan saman tyyppistä. Itse lisäisin tähän vielä koulut, koska niitä tässä ei ole. Sitten kun tämä menee todennäköisesti hallintovaliokuntaan, niin sekin kannattaisi huomioida, koska koulujen tilanne tänä päivänä, niin kuin tässä parin vuoden aikana on huomattu, on myös sellainen, että kannattaisi sitä järjestyksenvalvontaa mahdollistaa.

Raimo Vistbacka /ps:

Herra puhemies! Lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys on osa tästä yksityisen turvallisuusalan kokonaisuudistuksesta, ja vuoden päästä tulee toinen osa tämän hallituksen esityksen mukaan eli syysistuntokaudella 2010. Itselleni, kun silmäilin tätä esitystä, tuli mieleen vaan se, että ollaankohan Suomessa pikkuhiljaa menemässä jenkkiläiseen tyyliin, että yksityinen turvallisuusala hoitaa sisäisen turvallisuuden ja poliisien resursseja heikennetään koko ajan. Minun mielestäni se on vaarallinen kehitys, ja toivoisin, että jo tämän ensimmäisen osauudistuksen yhteydessä hallintovaliokunnassa otetaan kantaa nimenomaan siihen, että ei kaikkia voi siirtää yksityiselle turvallisuuspalvelupuolelle. On otettava huomioon se, että kaikilla ei ole mahdollisuutta eikä varaa maksaakaan niistä palveluista.

Keskustelu päättyi.