Täysistunnon pöytäkirja 107/2009 vp

PTK 107/2009 vp

107. TIISTAINA 17. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laiksi luotsauslain muuttamisesta

 

Reijo Kallio /sd:

Arvoisa puhemies! Luot- saustoiminta oli jonkun aikaa niin sanotusti villissä tilassa, kun Baltic Pilot -niminen yritys ryhtyi syksyllä 2007 tarjoamaan luotsauspalveluja Raumalla ja Porissa. Tämä yhtiö ehti luotsata 82 alusta, ennen kuin oikeuskanslerin kannanottoon perustuen Merenkulkulaitos kielsi yhtiön toiminnan. Sittemmin tämän yhtiön toimintaa on käsitelty eri oikeusasteissa ja onpa tehty kantelu EU-komissiollekin.

Käsittääkseni liikenneministeriö on koko ajan ollut sillä kannalla, että luotsaustoiminta on Luotsausliikelaitos Finnpilotin yksinoikeus. Nyt tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys yksiselitteisesti selkeyttää tilanteen: luotsaus on Finnpilotin yksinoikeus. Mielestäni tämä on hyvä ratkaisu, sillä näin kyetään luotsaustoiminnan riskit minimoimaan Suomen vaativissa rannikko-olosuhteissa ja turvataan luotsauspalvelujen saatavuus eri puolilla Suomea.

Puhemies! Finnpilotilta odotan, että se resursoi toimintansa siten, että luotsaus sujuu ripeästi ja tehokkaasti. On nimittäin esitetty väitteitä, syytöksiä, että Finnpilot ei ole kunnolla hoitanut velvoitteitaan, vaan säästötoimien vuoksi rahtilaivat ovat joutuneet odottamaan luotsauksia jopa tuntikausia. Eli jos tämä pitää paikkansa, niin tämä asia täytyy Finnpilotin korjata.

Keskustelu päättyi.