Täysistunnon pöytäkirja 107/2009 vp

PTK 107/2009 vp

107. TIISTAINA 17. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Käsittelyssä on hallituksen esitys, joka on verolaki, joka ei ota huomioon veronmaksajan maksukykyä. Äskeinen laki, siis tupakkaveron korotus, ei sekään ota, mutta tupakkaa en kyllä pidä niin välttämättömänä kuin näitä, kun on kysymys esimerkiksi elintarvikkeitten ja eräitten muitten välttämättömyystarvikkeitten verosta tässä arvonlisäverossa.

Arvonlisävero on vero, joka rasittaa suhteessa eniten pienituloisia ihmisiä. Nyt tässä hallituksen arvonlisäveroseikkailussa, jos näin voi sanoa, ensin alennettiin ruuan arvonlisäveroa, sitten sitä tällä lailla nostetaan 1 prosentilla ja samalla nostetaan yleistä arvonlisäveroprosenttia 22:sta 23:een ja tätä lääkkeiden, matkalippujen ja eräitten muitten arvonlisäveroa nostetaan 8 prosentista 9 prosenttiin.

Ainoa hyvä puoli tässä hallituksen esityksessä, mitä voi sanoa, on tietenkin se, että ravintolaruuan arvonlisäveroa alennetaan samaan kuin ruuan arvonlisävero elikkä siihen 13 prosenttiin, joka sitten tämän lain voimaantullessa on ruuan arvonlisävero. Tässä on todella melkoisesti soudettu ja huovattu, ja kun nämä kaikki laskee yhteen, niin lopputulos on se, että kuluttajat eivät hyötyneet mitään tästä ruuan arvonlisäverohommasta, koska vastaavasti yleisen arvonlisäveroprosentin ja alennetun arvonlisäveroprosentin nostaminen merkitsee sitä, että veroja kerätään arvion mukaan noin 420—430 miljoonaa euroa.

Kuten jo aikaisemmin totesin, tämä on vero, joka ei ota huomioon tuloja, veronmaksukykyä, joten en voi pitää sitä oikeana ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei pidä sitä oikeana menettelynä. Lisäksi tämä tulee nostamaan esimerkiksi käsityöläisten tuotteitten hintoja, heikentämään heidän mahdollisuuttaan kilpailla teollisuustuotteiden kanssa.

Herra puhemies! Näillä perusteilla esitän, että hallituksen esitys hylätään.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Edustajakollega Kuoppa nosti tärkeitä näkökohtia esille, ja erityisesti itse kiinnitän huomiota tähän köyhempien kansalaisten asemaan ja siihen, mitä tarkoittaa lääkkeitten arvonlisäveron korottaminen. Siellä isolla osalla mökin mummoista ja papoista suuri osa pienistä tuloista menee jo tänäkin päivänä sinne apteekkien pohjattomiin kassoihin ja jatkossa ilmeisesti enemmän. Ja siksi toisekseen tämä käsityöläisyrittäjien asema on ollut jo vuosikausia esillä ja siltä puolelta on paljon haettu helpotusta siihen, että pienyrittäjän asema helpottuisi markkinoilla, ja tällä hetkellä näyttää, että ei olla menossa lainkaan siihen suuntaan. Näillä perusteilla kannatan ehdottomasti ed. Kuopan tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.