Täysistunnon pöytäkirja 107/2009 vp

PTK 107/2009 vp

107. TIISTAINA 17. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

18) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

 

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Valtiovarainministeri täällä päivällä käydyssä keskustelussa budjetin täydennyksestä toi esille sen, kuinka paljon valtio joutuu ottamaan velkaa. Tässä on jälleen yksi veronalennusmuoto, jossa valtio vastikkeettomasti luopuu useiden kymmenien miljoonien eurojen verotuloista. Valiokunnan jaoston kuulemisessa asiantuntijat eivät pystyneet sanomaan, kun kysyttiin sitä, paljonko valtio tulee menettämään verotuloja. He arvioivat, että valtio menettää useita kymmeniä miljoonia euroja. Ja valtio luopuu näistä vastikkeettomasti.

Tätä on perusteltu sillä, että tällä estetään kaksinkertainen verotus. Periaatteessa minäkään en kannata kaksinkertaista verotusta, mutta toinen kysymys, onko nyt oikea aika antaa esimerkiksi Nordean osakkeiden omistajille verohelpotus, joka tässä on kyseessä. Luonnollisille henkilöille vuonna 2007 näitä veronpalautuksia annettiin 31 miljoonaa euroa. Siis ei mikään kovin pieni määrä. Kyllä ihmettelen, että tällaisessa tilanteessa näitä omistajia pitää palkita tällä verohelpotuksilla. Yrityksille nämä voivat olla tosiaan useita kymmeniä miljoonia euroja. Mielestäni tässä taloudellisessa tilanteessa valtion veropohjaa ei pitäisi tällä tavalla heikentää.

Ja sitten vielä toiseksi se, että kun valtion tuottavuusohjelma leikkaa rajusti verohallinnon virkakoneistoa, virkamiehiä, verotarkastajia, ja muun muassa valiokunta toteaa: "Valiokunta kiinnittää huomiota tarpeeseen varmistaa riittävin hallinnollisin järjestelyin se, että lopullinen vero määrältään vastaa vähintään hyvityksen perusteena olevaa ulkomaista ennakkoveroa. Muussa tapauksessa on vaarana, että ehdotus johtaa ulkomaisen veron hyvittämiseen liian suurena ja aiheuttaa siten verotulojen menetyksiä." Eli valiokuntakin totesi jo tämän. Elikkä on odotettavissa ja pelättävissä, että nämä yritykset eivät maksa edes yksinkertaista veroa puhumattakaan kaksinkertaisesta verosta. Ja kun verohallituksen virkamiehistöä ja tarkastuksia vähennetään, niin yhä parempi mahdollisuus tulee, että yhä suurempi määrä yrityksiä kiertää kokonaan veronmaksun. Tässä on jälleen pieni porkkana tälle harmaalle taloudelle, ja tätä pidän erittäin vaarallisena.

Tämän johdosta esitän, että hallituksen esitys hylätään.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Olen samaa mieltä edustajakollega Kuopan kanssa siitä, että tämän maan veropohja ei kestä enää yhtään romuttamista ja heikentämistä. Siinä alkaa pikku hiljaa henkselit paukkua itse kultakin. Eli kannatan lämpimästi ed. Kuopan tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.