Täysistunnon pöytäkirja 107/2010 vp

PTK 107/2010 vp

107. KESKIVIIKKONA 27. LOKAKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä lakiehdotuksessa on kyse siitä, että tilaajan selvitysvelvollisuudessa tapahtuvassa virheessä laiminlyöntimaksua korotetaan vähimmäismäärää 1 500 eurosta 1 600 euroon ja enimmäismäärää 15 000:sta 16 000 euroon. Kyse on eräänlaisesta indeksitarkistuksesta, joka aikoinaan jäi lakiin laittamatta, ja sen takia tätä hieman korotetaan.

Tämän asian käsittelyn yhteydessä, jossa valiokunta myöskin oli yksimielinen, kiinnitettiin kuitenkin huomiota koko tilaajavastuulainsäädäntöön. Luen tästä sen sanatarkasti, mitä valiokunta sanoi: "Valiokunnan mielestä laiminlyöntimaksun sekä muiden sanktioiden suuruutta ja niiden vaikuttavuutta harmaan talouden torjunnassa sekä tilaajavastuulain muutostarpeita tulee edelleen tarkoin seurata ja lakia kehittää. Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus pikaisesti uudistaa tilaajavastuulakia vastaamaan paremmin harmaan talouden ongelmia." Tämä oli siis se valiokunnan tahto ja viesti hallituksen suuntaan.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​