Täysistunnon pöytäkirja 107/2013 vp

PTK 107/2013 vp

107. TIISTAINA 5. MARRASKUUTA 2013 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n ja rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta

 

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin tätä Suomen maahanmuuttopolitiikkaa tulisi tarkistella ihan laajempana kokonaisuutena, jossa otettaisiin huomioon esimerkiksi tulevat työvoimatarpeet. Onnistunut kotouttaminen vaatii paitsi työntekijän motivoitumista myös työmarkkinoiden kykyä ottaa vastaan työvoimatarjontaa. Nyt tänne Suomeen otetaan lähes kaikki tänne tarjolla olevat, ehkä pahempia rikollisia lukuun ottamatta.

Mutta varsinainen hallituksen esitys tarkoittaa sitä, että laittoman maahantulon järjestämisenä säädettäisiin rangaistavaksi se, että maahan tuodaan ulkomaalainen, jonka maahantuloon vaadittava matkustusasiakirja, viisumi tai jokin muu rinnastettava asiakirja olisi saatu viranomaiselta asiakirjan myöntämisen kannalta merkityksellisen totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon avulla, lahjomalla viranomainen tai virkamiehen väkivaltaisella vastustamisella. Edelleen säännöksissä todetaan myös selvyyden vuoksi, että rangaistavaa olisi tuoda maahan ulkomaalainen, jonka maahantuloon vaadittava asiakirja olisi väärä, väärennetty tai myönnetty toiselle henkilölle. Laittoman maahantulon järjestämisen yrityksen rangaistavuus ulotettaisiin koskemaan näitä tekoja.

Harmaa talous ja maahanmuutto liittyvät toisiinsa siltä osin kuin harmaan talouden piirissä toimii maahanmuuttoa hyväksikäyttäviä yrityksiä. Suomessa etenkin rakennus-, kuljetus- ja ravintola-aloilla harmaata taloutta esiintyy tänäkin päivänä paljon. Valvonta on suhteellisen vaikeaa, sillä useimmat työntekijät tulevat maahan lähetettyinä työntekijöinä, jotka oleilevat maassa vain vähän aikaa. Harmaan talouden yhteydessä valtiovalta on etenkin kiinnostunut oikeudenmukaisesta verojen maksusta ja muista talousrikollisuuden piirteistä. Laittomasti maahan muuttanut, ilman virallisia papereita täällä asuva ei voi elättää itseään kuin rikollisilla keinoilla, tekemällä pimeää työtä tai varastelemalla.

Työttömyys maailmanlaajuisena ongelmana vyöryttää muuttajia ja rikollisiakin myös Suomeen. Ennalta ehkäisevä työ on parasta ja edullisinta toimintaa myös laittoman maahanmuuton ehkäisyssä. Yritysten moraali nousee laittoman maahanmuuton ehkäisyssä suureksi tekijäksi. Kun yrittäjä vaatii kaikilta työntekijöiltä asianmukaiset paperit, pienenee riski ja viranomaistyö helpottuu. Valtiokin saa silloin omat miljoonansa. Harmaan talouden valvonta on heikkoa, siis kiinnijäämisriski olematon, ja olemattomia ovat rangaistuksetkin. Niin kauan kuin laiton maahanmuuttaja pystyy elättämään itsensä Suomessa, homma jatkuu.

Uskon, että näiden lakipykälien muutos on vain osaratkaisu ongelman hoitamiseen, mutta parempi tämäkin kuin ei mitään.

Keskustelu päättyi.

​​​​