Täysistunnon pöytäkirja 107/2013 vp

PTK 107/2013 vp

107. TIISTAINA 5. MARRASKUUTA 2013 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on siis hallituksen esitys, jossa ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia sekä aravarajoituslakia.

Tällä esityksellä siirretään valtion tukemista vuokra-asunnoista perittävien omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta kunnilta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralle. Aralla on yksittäisiä kuntia paremmat valmiudet valvoa valtakunnallisesti toimivia vuokrataloyhteisöjä. Kuntien resurssit näiden valvomiseen ovat tunnetusti heikohkot. Esitys myös parantaa vuokravalvonnan tasoa ja edistää valvonnan tasapuolista toteutumista eri puolilla maata.

Tämän puheenvuoron halusin pitää oikeastaan sen takia, että kun tässä salissa hyvin paljon on puhuttu siitä, itsekin olen pitänyt puheenvuoroja siitä, kuinka valtio antaa kunnille lisää velvoitteita ja tehtäviä, niin tässä on nyt kysymyksessä hallituksen esitys, jossa kunnilta otetaan tehtävä, jota sitten Ara, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, alkaa toteuttaa ja tehdä. Siinä mielessä on hyvä, että tähän kuntien tehtävien keventämiseen löytyy tämmöisiä yksittäisiä lakiesityksiä.

Keskustelu päättyi.

​​​​