Täysistunnon pöytäkirja 108/2003 vp

PTK 108/2003 vp

108. TIISTAINA 9. JOULUKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

 

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa puhemies! Esillä olevissa hallituksen esityksissä on molemmissa kyse kansalaisten oikeusturvaa hyvin lähellä olevista asioista, jotka liippaavat toisiaan niin hyvin, että on todellakin syytä käsitellä ne yhdessä. Hyvin lyhyesti muutama sana näistä esityksistä, koska ensimmäinen käsittely jäi aikoinaan semmoiseen kellonaikaan, että teillä kellään ei ollut juurikaan mahdollisuutta siihen osallistua.

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa EU:n jäsenten välillä järjestelmä on tulossa yksinkertaisemmaksi, mutta jonkin verran — ja jos maltatte kuunnella, tämä saattaa myös auttaa kansalaisten kysymyksiin vastaamiseen (Hälinää — Puhemies koputtaa) jo tänä päivänä sovittujen säännösten mukaan on mahdollista, että suomalaiset poliisit tekevät työtänsä, ihan poliisityötä, rajojen ulkopuolella yhteisissä tutkimusryhmissä. Samalla tavalla meillä Suomessa saattaa jo tänä päivänä olla ulkomaalaisia, lähinnä EU-alueen, lähialueen, poliiseja suomalaisjohtoisessa yhteistyöryhmässä. Schengenin sopimuksen mukaan saattaa myös jo nyt käydä niin, että ulkomaalaiset poliisit jatkavat työtänsä Suomen rajoilla, jos he takaa-ajotilanteessa ylittävät rajan. Tällöin saattaa olla jopa niin, että Suomessa liikkuu ulkomaalaisia poliiseja virkatehtävissä jopa virka-aseen kanssa.

Nyt käsillä olevassa laissa on näitä yhteistyömenetelmiä tarkoitus helpottaa jossain määrin, mutta myös lisätä niin, että jatkossa tämän yhteistyön piiriin voi kuulua myös soluttautuminen ja muu peitetoiminta nykyisen Suomen lain pykälien sallimissa rajoissa. Lisäksi telekuuntelua laajennetaan. Ensimmäisessä käsittelyssä ed. Sirnö esitti huolensa telekuuntelun lisäämiseen liittyvistä vaaroista. Lakivaliokunta on kuitenkin yrittänyt torjua nämä vaarat muuttamalla hallituksen esitystä aika paljonkin, tarkentamalla sitä ja korostamalla, että Suomessa jatkossa, silloinkin jos annetaan telekuuntelulupa ulkomaalaisille poliisiviranomaisille, noudatetaan kaikilta osin kaikkia Suomen lain rajoitteita. Erikseen kirjasimme, että tuomioistuimen on kuunneltavan oikeusturvaa valvottava kaikkien voimassa olevien lakien osalta, ei vain yhden pakkotoimilain pykälän osalta, niin kuin hallituksen esityksessä esitettiin.

Sitten lyhyesti toisesta laista, hallituksen esityksestä n:o 32, joka koskee kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista toimintaa: Lakivaliokunta päätyi tavallaan kiristämään hallituksen esitystä siltä osin, että koska Euroopan unionin sopimuksissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen osallistuminen on kirjattu ja myös hallituksen esityksessä alun perin oli kirjattu ei riittävän täsmällisesti, mihin myös perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota, muutimme lakia tarkemmaksi ja korostamme, että käytännössä Suomessa on varmasti lähes kaikissa tapauksissa — rohkenen epäillä, että jopa kaikissa — jatkossakin tarkoitus käyttää normaaleja osallisuusopin säännöksiä eikä tätä hyvinkin tulkittavissa olevaa rikollisuusjärjestön auttamissäännöstä. Pohjoismaiset osallisuusoppisäännökset riittävät pohjoismaisessa oikeusjärjestelmässä kaikkien rikollisuudessa mukana olevien, sitä auttavien ja siihen yllyttävien rankaisemiseen.

Kiitos, että jaksoitte kuunnella.

Keskustelu päättyy.