Täysistunnon pöytäkirja 108/2008 vp

PTK 108/2008 vp

108. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2008 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdystä sopimuksesta on hyvin ongelmallinen, ja erityisen ongelmallinen se on eläkeläisille.

Tämä sopimus tulee merkitsemään sitä, että 4.4.2008 esimerkiksi Ruotsista Suomeen muuttavien eläkeläisten verotus tulee kiristymään merkittävästi verrattuna niiden aikaisemmin Suomeen muuttaneitten eläkeläisten verotukseen, jotka ovat saaneet eläkettä kahdesta eri maasta. Kun eläkeläisten verotusta periaatteessa on pitänyt keventää, nyt tulee merkittävä kiristys. Jos esimerkiksi eläkeläinen saa Suomesta eläkettä 13 000 euroa, Ruotsista 4 000 euroa, niin hänen verotuksensa kiristyy yli 550 euroa vuodessa. Esimerkkejä on Verohallituksesta tullut pitkä lista, ja näin ollen tätä yleislinjaa ei voi hyväksyä. Lisäksi edelleenkin tämä eläkeläisten verotusta koskeva sairausvakuutusmaksuongelma säilyy, elikkä siltä osilta eläkeläiset joutuvat maksamaan edelleenkin kireämpää veroa.

Koska tämä on tämmöinen pohjoismainen, useamman valtion välillä tehty sopimus, niin tätä ei voi sisällöllisesti muuttaa. Jos tätä olisi voinut sisällöllisesti muuttaa, olisimme esittäneet muutoksia tähän sisältöön, joka koskee eläkeläisten verotusta, mutta koska sitä ei voi muuttaa, niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin se, että esitämme sen hylättäväksi ja että hallitus neuvottelisi uuden sopimuksen, joka vastaisi paremmin tähän eläkeläisten verotusta koskevaan asiaan.

Herra puhemies! Tältä pohjalta esitän, että tämä hallituksen esitys hylätään.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Meillä on hyväksyttävänä tai hylättävänä tämä hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja siihen liittyvä voimaansaattamislakiesitys.

Tähänkin vuoteen asti ovat puhututtaneet sekä Ruotsista että Suomesta tuloa saaneiden sairausvakuutus- ja eläkeasiat. Nyt ollaan luomassa taas uusi eriarvoinen ryhmä. Hallituksen esitysten seurauksena 4.4. jälkeen tänä vuonna sekä Ruotsista että Suomesta eläkettä saavan uuden ryhmän verotus kiristyisi aiempaan verrattuna. En ymmärrä lainkaan, miksi tämä osin sekavakin eläkkeiden kiristysesitys on tänne tuotu päätettäväksi.

Kannatan ed. Kuopan hylkäysesitystä.

Lyly Rajala /kok:

Arvoisa herra puhemies! Otan kantaa pelkästään näihin eläkeläisasioihin ja ennen kaikkea paluumuuttajaeläkeläisiin. Olen ollut Pohjoismaiden neuvoston jäsenenä viitisen vuotta, ja tämä on kaikkein eniten sielläkin alueella puhuttava asia: paluumuuttajien eläkkeen ja sairausvakuutusmaksujen kohtalo Suomessa.

Tämä on vähän ongelmallinen asia tietenkin. Tämä on tosiaan viime huhtikuun 4. päivä tehty Pohjoismaiden välinen uusi verotussopimus. Sitä muutettiin siis nimenomaan siitä päivästä, elikkä muutos koskee sopimuksen allekirjoittamispäivästä eteenpäin myönnettäviä eläkkeitä eikä uutta laskutapaa sovelleta takautuvasti.

Tässähän on semmoinen tilanne tullut näitten paluumuuttajien kohdalla, että tuonne Haaparantaan on syntynyt jo niin sanotusti reservaatti, jossa asuu runsaasti sellaisia ihmisiä, jotka todellisuudessa eivät asu siellä vaan ovat kirjoilla Haaparannassa. Tämä olisi meille Suomelle kansantaloudellisestikin järkevää, että nämä pitkän elämäntyönsä, työputkensa Ruotsissa tehneet ihmiset tulisivat Suomeen asuttamaan vanhoja kotitilojaan. Suuri osa näistä muuttajista, joita sinne puolisen miljoonaa varmaan 60-luvulla lähti, on tuolta Pohjois-Suomesta, varmaankin sieltä on aika suuri osa. Eli nimenomaan pohjoiset paluumuuttajat ovat kirjoilla, ovat ostaneet jonkun yksiön tai vuokranneet tai jotain semmoista Haaparannasta ja ovat leikisti ruotsalaisia. Tällaisiin ongelmiin tämä verotuksen kummallisuus on vaikuttanut vuosien saatossa. Olen varma, että myöskin ed. Pulliainen, joka on Oulusta niin kuin minäkin, on saanut hyvin runsaasti puheluita, ed. Pulliainen vuosikymmenten aikana täällä eduskunnassa ja minä vuosien aikana. Mistään muista asioista ei tule niin paljon puheluita kuin tästä paluumuuttajien verotuksesta.

Käytännössähän tämä siirtyminen hyvitysmenetelmään merkitsee, että keskituloiselle eläkkeensaajalle jää vuositasolla muutamia kymmeniä euroja vähemmän käteen. Minä en ole tuollaista laskelmaa, jonka ed. Kuoppa sanoi, nähnyt missään, mutta ehkä saan tukiopetusta. (Ed. Kuoppa: Se on valiokunnalle toimitettu Verohallituksesta!) — Kiitos! — Samoin sopimusmuutos asettaa jo nyt kahdesta maasta eläkettä saavat ja tulevaisuuden paluumuuttajat eriarvoiseen asemaan. Siinä mielessä minä vähän kritisoin tätä, mutta se on todellakin Pohjoismaiden yhteinen sopimus. Tästä on todellakin Pohjoismaiden neuvoston istunnoissa joka ainoa syksy, missä maassa ne milloinkin on pidettykin, aina yhteistyöministerien kyselytunneilla pidetty hirvittävää mekkalaa, ja siihen asiaan ei ole oikein saatu kummempaa. Nyt siihen on saatu.

Tässä on semmoinen hiukan koominen piirre. Meillä oli viime keväänä — olen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja olin puheenjohtajana eräässä kokouksessa viime keväänä tuolla suuren valiokunnan huoneessa — kuultavana myöskin tämän vuoden alusta nimetty rajaestefoorumin puheenjohtaja, ministeri Ole Norrback. Olimme juuri samana päivänä saaneet tällaisen tiedotteen, jossa oli otsikkona "Ruotsista saatavan eläkkeen verotus kiristyy — Haloo Pohjola neuvoo ja opastaa". No, kun ministeri Norrback oli vastannut varsinaiseen asiaan, mistä hän oli kuultavana, kysyin sitten myöskin, että nyt kun te olette ollut hiukan alle puoli vuotta tämän rajaestefoorumin — johon nämä verotusasiat ennen kaikkea kuuluvat — puheenjohtaja, niin mitäs sanotte tällaisesta otsikosta "Ruotsista saatavan eläkkeen verotus kiristyy". Ministeri Norrback vastasi, että kuten huomaatte, rajaestefoorumi toimii, mutta väärään suuntaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Rajalan äskeisessä puheenvuorossaan esiin tuomiin näkökohtiin ei ole mitään huomauttamista korjaavassa mielessä. Asiathan ovat juuri niin kuin hän kuvasi.

Oikeastaan haluan kommentoida vaan sitä keskustelua, joka tästä aikaisemmin käytiin. Ensinnäkin totean, että se oli reilu. Hallituspuolueitten taholta tuotiin selvästi esille, että ei haluta lähettää sellaista signaalia näille paluumuuttajille, että täällä erikoisen myönteisesti verotuksellisesti heitä kohdeltaisiin. Siis se on reilu peli, ei yritetäkään sanoa mitään sellaista, mistä tässä ei ole kysymys.

Toisekseen, tämähän on huikea voitto muutamalle valtiovarainministeriön neuvottelevalle virkamiehelle. Niin kuin ed. Rajala kiinnitti huomiota — hän on pitkähkön ajan täällä luuraillut tämän asian tiimoilta — niin tämä asia on tullut äärimmäisen tutuksi myöskin VVM:n käytävillä. Se on todella niin, että se, mitenkä minä nyt sanoisin, kurjuuden taakka kaatuu valtiovarainministeriöön ja Suomen valtiovaltiovarainministeriöön.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kyllä tämä hallitus tekee monissa suhteissa sellaisia ratkaisuja ja tavallaan ennätyksiäkin, että kun on toivottu jotakin parempaa suuntaa, niin tässä mennään kyllä ihan toiseen suuntaan. Kun vuosien varrella näistä on kirjallisia kysymyksiä tehty ja täällä salissa puheita pidetty, niin silloin on tarkoitus ollut kaikilla niillä toiveilla ja puheilla, jotta saataisiin näitä Ruotsiin muuttaneita suomalaisia, jotka täältä läksivät silloin aikanaan työnhakuun, kun meillä ei niitä töitä ollut, tänne takaisin. Nyt sitten heille nostetaan käsi pystyyn. Tai voivathan he nyt tulla, jos he haluavat vähän enemmän maksaa, niin ei kun tervetuloa. Minusta tässä on täysin väärä signaali.

Sen takia odottaisi kyllä, että salissa löytyisi nyt jotain järkeä tässä hommassa ja jokainen miettisi, jotta mikä tämän signaalin vaikutus on, kun niistä ihmisistä kuitenkin osa on tänne tulossa, eivät ne kaikki ole edes tänne tulossakaan, mutta osa olisi mielellään tulossa, jos ei tehtäisi heidän elämistään täällä enää nykyistä hankalammaksi. Tässähän vanhat ovat suojassa ja ne, jotka ovat tänne tulleet, todennäköisesti eivät lähde pois, koska heillä on nyt sitten se määrätty verotus, mutta kaikilla muilla nousee. Niin kuin ed. Manninen aikaisemmassa keskustelussa totesi, jotta kyllä tässä on tosiasia, että tässä verotus kiristyy. Tämmöistä signaalia meidän ei missään tapauksessa pidä antaa.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin ed. Pulliainen totesi, niin tämä Ruotsin paluumuuttajien verotuskysymys on ollut pitkään esillä. Muistan jo, kun ex-valtiovarainministeri Skinnari oli mukana ministerin ominaisuudessa eräässä tilaisuudessa Kokkolassa, jossa tätä asiaa käsiteltiin, ja sen jälkeen siinä on ollut eri vaiheita. Tietysti se on hyvä, että nyt yksinkertaisesti todetaan tämä kaksinkertainen verotus, jota on väitetty olevan. Mutta nyt se tarkoittaa sitä, että nyt verotus kiristyy entisestään paluumuuttajien osalta.

Mielenkiintoista on myös se — en ole nyt ihan tämän päivän ajan tasalla siitä, onko siihen uuteen kirjelmöintiin, jota ex-kansanedustaja Mikko Ekorre teki purkuhakemuksessa, joka koski tätä EU-tuomioistuimen päätökseen perustuvaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä, tullut vielä vastausta. Koska minun mielestäni siinä kirjelmässä, purkuhakemuksessa, esitettiin kyllä vakuuttavasti sellaisia seikkoja, jotka minun mielestäni oikeuttaisivat siihen purkuun. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös minun ymmärtääkseni perustui vääriin tulkintoihin.

Arvoisa puhemies! Tärkeintä minun mielestäni kuitenkin on se, että pitää selvittää se, ovatko ne Ruotsissa aikoinaan työskennelleet henkilöt maksaneet sen palkan yhteydessä eläkevuosien sosiaalivakuutusmaksut, niin kuin esimerkiksi Tukholman veroviraston ulkomaalaisverotuksen asiantuntija on todennut monessa kirjelmässä, että näin Ruotsissa on tehty, mutta Suomessa virkamiehet ovat olleet toista mieltä. Olen ed. Pulliaisen kanssa siinäkin samaa mieltä, että nyt valtiovarainministeriön muutamat virkamiehet (Puhemies: 2 minuuttia!) voivat hykerrellä käsiään, kun nyt saatiin vielä kiristettyä lisää.

Keskustelu päättyi.