Täysistunnon pöytäkirja 108/2008 vp

PTK 108/2008 vp

108. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2008 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

  jatkui

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on siis lääkkeiden viitehintajärjestelmä, jolla osoitetaan tietty hinta, jonka mukaan Kansaneläkelaitos maksaa takaisin lääkekorvausta. Tämän hinnan piirissä olevasta lääkevalmisteesta tämä korvaus maksetaan kokonaisuudessaan. Mikäli lääkevalmiste on kalliimpi kuin viitehintalääke, tällöin erotuksesta ei makseta Kelan toimesta lääkekorvausta potilaalle.

Tämä järjestelmä olisi terveydenhoidon ja sairaudenhoidon kannalta ongelmallinen, mikäli lääkäri ei voisi irrottaa määräämäänsä lääkettä pois viitehintajärjestelmän menettelystä. Nyt kuitenkin hallitus on pystynyt tekemään sellaisen esityksen, jolloinka lääkärin viite, jonka hän kirjoittaa reseptiin ja jossa hän toteaa, että lääke ei kuulu viitehintajärjestelmän piiriin lääketieteellisistä syistä, mahdollistaa tämän hallituksen esityksen hyväksymisen. Tämä on tärkeä asia, koska huolimatta vaikuttavan aineen samankaltaisuudesta näissä lääkevalmisteissa on erilaisia kemiallisia ominaisuuksia, jotka johtuvat muun muassa lääkevalmisteen väriaineista, sidosai-neista jne. Näin ollen voin todeta, että tämän asian valmisteluvaiheissa on päästy parempaan esitykseen kuin miltä aluksi näytti.

Keskustelu päättyi.

​​​​