Täysistunnon pöytäkirja 108/2010 vp

PTK 108/2010 vp

108. TORSTAINA 28. LOKAKUUTA 2010 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

8) Talousarvioaloitteet

 

Kari Rajamäki /sd:

Puhemies! Kyllä jälleen on tehtävä se johtopäätös, että hallitus, kokoomus ed. Zyskowiczin johdolla järjesti operaation taas, jotta nämä tärkeät, tähän vakavaan taloustilanteeseen liittyvät valtiontalouden tasapainottamistoimet ja muun muassa meidän keskeiset välttämättömät veroratkaisut ja toisaalta tämän talouskriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentäminen, työllisyyden ja perusturvallisuuden hoitaminen jätettiin yön selkään ed. Zyskowiczin kerjäläisoopperan seurauksena.

Arvoisa puhemies! Asia on niin, että nyt ovat kyseessä niin tärkeät valtiontaloutta ja yhteiskuntaa koskevat asiat — kysymys on muun muassa sosialidemokraattisen puolueen tekemistä vaihtoehtoisista keskeisistä talousarviolinjauksista, koko parlamentaarisen järjestelmän kannalta hallituksen ja opposition välisestä talouspoliittisesta keskustelusta — että on tärkeää, että hallitus ja valtiovarainministeri joutuvat ottamaan kantaa myöskin tältä osin tehtyihin, talousarviota ja talouspoliittista linjaa koskeviin vero- ym. peruslinjauksiin.

Sen takia esitän, että asia pannaan pöydälle keskiviikkona 10. marraskuuta kello 14 pidettävään täysistuntoon, jossa valtiovarainministeri esittelee neljännen lisätalousarvioesityksen ja käsitellään myöskin ensi vuoden talousarvioesityksen täydentämistä, jolloin myöskin valtiovarainministerillä on mahdollisuus arvioida SDP:n budjetin vaihtoehdon sisältöä ja asiasta voidaan käydä parlamentaarinen keskustelu.