Täysistunnon pöytäkirja 108/2010 vp

PTK 108/2010 vp

108. TORSTAINA 28. LOKAKUUTA 2010 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Era 17 -työryhmän ehdottamien palveluvyöhykkeiden vaikutus maaseudun palveluihin

Timo  Kaunisto /kesk:

Arvoisa puhemies! Vapaus valita on ollut sellainen suomalaisen yhteiskunnan perusoikeus. Täällä on ollut vapaus valita uskonto, on ollut vapaus valita puoliso, on ollut vapaus valita jopa se, ajaako polkupyörällä vai autolla. Nyt ollaan ehdottamassa tällaista uutta totalitarismin polkua. Asuntoministeri Jan Vapaavuori on asettanut työryhmän, joka esitteli aikaansaannoksiaan toissa päivänä. Se esittää, että asutusta tiivistettäisiin pakolla kohti suurempia keskuksia ja muodostettaisiin tällaisia palveluvyöhykkeitä, joihin kuntien ja suomalaisen yhteiskunnan palvelut eivät enää samalla tavalla ulottuisi. Sinne ei enää vedettäisi vesijohtoja, siellä ei ehkä enää tehtäisi sairaankuljetuksia, siellä ei olisi tietoliikenneyhteyksiä ja koulukyyditkin ehkä menisivät kortille.

Miten nyt on, ministeri Pekkarinen, onko hallituksen linja todellakin muuttumassa sillä tavalla, että suomalainen ei enää saisi asua omakotitalossa maaseudulla?

Puhemies:

Ministeri Pekkarisen sopii kyllä vastata, mutta haluaisin muistuttaa, että täällä siis esitetään kysymyksiä paikalla oleville ministereille heidän toimialaltaan.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Minäkin luin tämän työryhmän raportin. Kaiketi kysymys on työryhmän raportista, työryhmän, jonka ministeri Vapaavuori asetti. Ministeri Vapaavuori ei valitettavasti ole täällä nyt paikalla.

Kyllä nämä ehdotukset ovat täydellisesti teoriaherrojen puuhailuja. Ajatus siitä, että tämä hallitus ainakaan alkaisi lailla määräämään rajoja, että tällä alueella saatte nämä ja nuo julkiset palvelut ja niiden ulkopuolella ei, ei taatusti käy tämän hallituksen pirtaan. En uskalla puhua muiden hallitusten osalta tilanteesta mitään.

Mitä tulee muutoin asutuksen tiivistämiseen, jossakin varmasti voi olla siihen tarvettakin, mutta erityisesti silloin, kun asutusten tiivistämistä perustellaan päästöillä, niin myöskään ilmasto- ja energiastrategia, mikä hyväksyttiin täällä eduskunnassa, ei sitä aukottomasti tunnusta eikä todista, että (Puhemies: Nyt minuutti on kulunut!) ilman muuta se, että tiivistetään, johtaisi päästöjen vähentämiseen.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.