Täysistunnon pöytäkirja 108/2010 vp

PTK 108/2010 vp

108. TORSTAINA 28. LOKAKUUTA 2010 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Suomen asialista Pohjoismaiden Neuvoston kokouksessa

Christina  Gestrin /r:

Värderade talman! Ensi viikolla pidetään Pohjoismaiden neuvoston vuosittainen kokous, tällä kertaa Islannissa, ja kokoukseen osallistuvat myös Pohjoismaiden ulkoministerit.

Värderade talman! Nästa vecka ordnas Nordiska rådets session i Reykjavik, och också utrikesministrarna är inbjudna och deltar i sessionen. Bland annat globaliseringsfrågan, globaliseringspolitiken, finns på agendan, och därför frågar jag regeringen inom ramen för det nordiska samarbetet:

Vilka frågor anser Finlands regering att är de viktigaste, frågor som Finlands regering kommer att ta fram under sessionen?

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

Arvoisa herra puhemies! Tulemme käsittelemään ulkoministereiden tasolla laajaa skaalaa kysymyksiä: varmasti Lähi-itää, pohjoismaista yhteistyötä, Euroopan unionia, Naton lähenevää Lissabonin huippukokousta. Eli käymme yleensä laajalla pensselillä keskustelua ulkoministereiden kesken.

Och det är ju förstås också så, att det är många andra ministrar närvarande under det här mötet, till exempel statsministrarna, som kommer att sin egen agenda. Som normalt när vi träffar våra nordiska kollegor så kommer vi att diskutera allt mellan himmel och jord.

Christina Gestrin /r:

Värderade talman! Stoltenberg-rapporten avgavs i fjol i början av året, och där fanns många konkreta frågor där man kunde utveckla samarbetet inom säkerhetspolitiken. Vilka frågor är det nu som är aktuella? Vilka av dessa frågor anser de nordiska utrikesministrarna att man främst borde driva?

Stoltenbergin raportti ilmestyi viime vuoden alussa. Mitkä kysymykset, jotka nostettiin siinä esille, ovat tällä hetkellä tärkeimmät?

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

Ärade talman! Stoltenberg-rapporten innehåller 13 konkreta förslag varav ett antal, fyra fem, redan existerade; ett antal, tre fyra, vi kunde tänka oss förverkliga; och ett antal, kanske tre, verkade litet svåra.

Yksi keskeinen kysymys, joka on ollut esillä meidän ulkoministeriöiden poliittisten osastojemme päällikköjen valmistelukokouksissa, on esimerkiksi pohjoismainen solidaarisuuslauseke, millä tavalla siihen reagoidaan. Uskon, että tulemme ottamaan muutamia konkreettisia askeleita puolustusyhteistyön lähentymisen puolella, mutta Stoltenberg-raportin suurimmat linjat ovat jo toteutumassa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.