Täysistunnon pöytäkirja 108/2010 vp

PTK 108/2010 vp

108. TORSTAINA 28. LOKAKUUTA 2010 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Tupakkalain käytännön tulkinta

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Tupakkalaki toteaa tupakanpoltosta, että tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilaitosasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoilualueilla. Eräästä metsäalan oppilaitoksesta otettiin yhteyttä ja tiedusteltiin, kattaako termi "käytössä olevilla ulkoilualueilla" myös opetuskäyttöön tarkoitetut metsäalueet, jotka sijaitsevat kymmenien kilometrien päässä. Valvira ilmoitti tiedusteluuni, että asia on juuri näin. Tupakointi on kiellettyä näillä metsäalueilla, koska kyse on oppilaitoksen käytössä olevasta ulkoilualueesta. Kysyisin opetusministeri Virkkuselta:

Pidättekö te tätä tupakkalain käytännön tulkintaa asianmukaisena, vai olisiko tämän lain tulkinnassa tältä osin tilaa sille kuuluisalle mualaisjärjen käytölle?

Opetusministeri Henna Virkkunen

Arvoisa puhemies! En pidä oppilaiden tupakointia suotavana sen enempää opetustilanteessa kuin vapaa-ajallakaan. Mutta jos tällaisia tulkintaongelmia nyt on näiden alueiden rajauksesta, niin on varmasti syytä käydä Valviran kanssa tätä keskustelua läpi ja näitä lain tulkintoja. Itse pidän erittäin tervetulleena sitä uudistusta, että pyrimme terveellisiin elämäntapoihin ja tupakointi on kielletty oppilaitoksissa. (Ed. Zyskowicz: Hyvä!)

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Tupakkalaki on sinänsä hyvä, mutta kuten aselaissakin, siinä jätettiin huomioimatta olennaisesti käytäntöön vaikuttavia seikkoja. Eräs niistä koskee jo mainittua tupakkakieltoa. Useat metsäalan opiskelijat ovat täysi-ikäisiä ja lähtevät jopa viikoksi oppilaitoksen metsiin käytännön harjoituksiin. Siinä on kuulkaa, ministeri Virkkunen, tiedossa sitä teidän ajamaanne tuntijakouudistukseen haluttua draamaa, kun raavaat miehet ja naiset tupakantuskissaan taivaltavat metsissä päiväkausia ministeri Virkkusta ja ministeri Risikkoa kuorossa kiitellen. Kysyisinkin ministeri Virkkuselta:

Onko tämä teidän mielestänne sitä draamaopetusta sellaisena kuin sen on tarkoitus tuntijakouudistuksen myötä olla?

Opetusministeri Henna Virkkunen

Arvoisa puhemies! Ed. Oinonen ei välttämättä tunne draamapedagogiikan lähtökohtia ja tavoitteita, kun hän yhdistää sen tähän tupakkalainsäädäntöön ja aikuisten ihmisten tupakantuskaan opetusharjoittelussa, joka kestää siis viikkoja vuorotta. En usko, että tuollaiset opetusjärjestelyt ovat mahdollisia missään ammattioppilaitoksessa edes siellä ed. Oinosen alueella. Mutta ilman muuta käymme näitä epäkohtia läpi, jos niitä nyt tämän osalta ilmenee. Mielestäni on hyväksyttävä ja tärkeä periaate se, että opetustilanteessa ei tupakoida. Asianmukaiset tauot ilman muuta myös työharjoittelussa järjestetään opiskelijoille.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.