Täysistunnon pöytäkirja 108/2012 vp

PTK 108/2012 vp

108. PERJANTAINA 9. MARRASKUUTA 2012 kello 13.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

 

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että vakuutetun omavastuuosuuksia korotetaan lääke- ja matkakustannusten osalta. Hallituksen esityksen tavoitteena on vähentää sairaanhoitovakuutuksen menoja vuositasolla yhteensä 133 miljoonaa euroa. Vuodelle 2013 leikkauksen määrän arvioidaan olevan 123 miljoonaa euroa, sillä lääkesäästöjen ehdotetaan tulevan voimaan vasta helmikuun alussa 2013. Vakuutetun omavastuun korotuksia, 20 miljoonaa euroa, hallitus suuntaa matkakorvauksiin ja loput lääkekorvauksien omavastuun nostoon. (Hälinää)

Puhemies Eero Heinäluoma:

(koputtaa)

Arvoisa edustaja, rauhoitetaan vähän salia. — Pyydän keskittymään edustaja Vehviläisen puheenvuoroon.

Puhuja:

Keskusta ei hyväksy hallituksen kaavailuja heikentää lakisääteistä sairausvakuutusturvaa. Hallituksen esitys on vastoin hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan hallitus tavoittelee köyhyyden ja syrjäytyneisyyden vähentämistä sekä haluaa pienentää ihmisten välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. On fakta, että terveyserot ja pienituloisuus kiertyvät usein yhteen ja tervey-denhoito saattaa tulla laiminlyödyksi rahapulan vuoksi. (Ben Zyskowicz: Onko tähän teidän varjobudjetissa?)

Vastustamme lääkkeiden peruskorvauksen alemman erityiskorvauksen prosenttiosuuksien alentamista. Sen sijaan, että hallitus ryhtyi julkisen talouden säästöjen nimissä tekemään yksittäisiä leikkauksia lääkekorvausmenoihin, olisi sen pitänyt ripeästi saada aikaan oikeudenmukainen ratkaisu lääkekorvausjärjestelmän kokonaisuudistuksesta. Siitähän on työryhmä olemassa, ja sen pitäisi saada nytten marraskuun loppuun mennessä esityksensä tehtyä.

Sairausvakuutuksen matkakorvauksia maksetaan eniten harvaan asutuille alueille ja erityisesti ikäihmisille. Omavastuiden korottaminen tulee koettelemaan erityisesti tätä väestöryhmää ja kaikkein huonoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevia. Pitkät matkat ja vähävaraisuus ovat huono yhdistelmä sairastuneelle. Keskustan mielestä lyhyellä tähtäimellä sairausvakuutukseen kohdistuvat säästöt ovat epäoikeudenmukaisia ja pitkällä tähtäimellä saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia, kun vähävaraisemmat ihmiset jättävät sairauksiaan hoitamatta eivätkä hakeudu välittömään ja välttämättömään hoitoon.

Tämän perusteella ehdotankin, että lakiehdotus hylätään.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Eduskunnassa on vahvistettu opposition varjobudjettien käsittelyä, jotta syntyy vaihtoehto ja aito vaihtoehto hallituksen esittämälle budjetille. Hallituksen esittämään budjettiin kuuluu tämä säästölaki. Sen sijaan keskustan varjobudjetista en löytänyt senttiäkään tähän 153 miljoonaan euroon, jotka edustaja Vehviläinen nyt ehdottaa poistettavaksi hallituksen säästöjen listalta. Onko tämä ymmärrettävä siten, että edustaja Vehviläinen ja keskustan eduskuntaryhmä haluaa vastaavalla määrällä lisätä valtionvelkaa? Jos näin on, niin sitä suurempi hämmästys on siitä, että silloin, kun käytiin budjetin lähetekeskustelua tässä salissa, keskustan kritiikin yksi pääkohde oli ensi vuonna tapahtuva mittava valtionvelan kasvu. Eli te varjobudjetin ohi tulette ilmeisesti esittämään hyvin monien säästölakien kumoamista, joita te ette kuitenkaan varjobudjetissanne ottaneet huomioon.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Onko halua tästä aiheesta muihin vastauspuheenvuoroihin?

Anu Vehviläinen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Taitavasti tässä edustaja Zyskowicz pyöritteli tätä asiaa. Niin kuin te tiedätte hyvin, tässä vielä katsotaan tulevina viikkoina, mikä se meidän täydellinen vaihtoehtobudjettimme on budjettikäsittelyn yhteydessä.

Mutta haluan edustaja Zyskowiczille huomauttaa nimenomaan siitä asiasta, johon myös hallituspuolueet täällä ovat tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä ottaneet kantaa, että kun nyt tehdään tätä lääkekorvauksien kokonaisuudistusta, niin on aivan järjetöntä, että sitten samaan aikaan tuodaan kuitenkin näitä yksittäisiä esityksiä tänne. Jos olisitte olleet täällä muutama päivä sitten, niin olisitte tämän saman asian kuulleet. Tämä on järjetöntä hommaa, että kun kokonaisuudistusta tehdään, niin tänne tuodaan yksittäisiä leikkausesityksiä.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin kaikki muut kuulivat, en ottanut kantaa tämän esitetyn säästökohteen järjellisyyteen tai järjettömyyteen. Yleensä kaikki säästölait ovat hankalia joidenkin ihmisten ja ihmisryhmien kannalta, ja kaikki veronkorotukset ovat hankalia joidenkin kannalta. Kyse oli siitä, että kun keskusta suuren kohun saattelemana esitti täällä varjobudjettinsa pikkasen ennen kunnallisvaaleja, niin siinä ei ollut osoitettu tätä 153:a miljoonaa euroa tämän säästölain kumoamisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Tästä päättelin, että keskusta pelaa hyvin kaksinaamaista peliä: yhtäältä ollaan esittävinään varjobudjetti, joka päätyy velanoton osalta suunnilleen samaan kuin hallituksenkin budjettiesitys, mutta toisaalta yksittäisten säästölakien kohdalla esitetään niitten kumoamista ja tätä kautta ollaan itse asiassa valtionvelkaa lisäämässä.

Sanni Grahn-Laasonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! On varmasti kaikkien tässä salissa olevien mielestä ikävää, että tällainen säästölaki joudutaan tekemään, mutta talouden tilanteen tuntien se on ymmärrettävää. Ilahduttavaahan tässä esityksessä on kuitenkin se, että omavastuukatto tämän esityksen myötä laskee.

Nythän meillä on käynnissä tämä lääkekorvausjärjestelmän kokonaisuudistus, jonka yhteydessä olisi mahdollisuus päätyä esimerkiksi sen tyyppiseen malliin, jossa jatkossa kaikkein eniten lääkkeitä käyttäville kohdentuisi suurempi osa näistä lääkekorvauksista, koska siellä on se porukka, joka niitä korvauksia kaikkein eniten tarvitsee.

Erkki Virtanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kuten on todettu, tämä esitys ja tämä laajempi lääkekorvausuudistus, joka perustuu hallitusohjelmaan, eivät ole olleet parhaassa mahdollisessa synkronissa. Mutta kun näin on menty ja näin nyt mennään, niin on tietysti vain pidettävä huoli siitä, että se uudistus, josta työryhmä toivon mukaan saa valmiiksi tässä ihan lähiviikkojen aikana esityksen, toteutuu sellaisena kuin hallitusohjelma edellytti, siis paljon sairastavat ja pienituloiset pystyvät myöskin ostamaan lääkkeensä jatkossakin ja ne, jotka käyttävät vähemmän ja satunnaisesti niitä lääkkeitä, maksavat kenties vähän enemmän. Tästä tässä on keskeisesti kysymys, ja tästä pitää pitää huoli. Hallitusohjelman kirjaus on kuitenkin selvä: järjestelmää pitää muuttaa niin, että paljon sairastavat hyötyvät ja vähemmän sairastavat maksavat kenties pikkusen enemmän.

Pia Viitanen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Eivät säästölait koskaan tietenkään mukavia ole, mutta kyllä minä vähän yhdyn tässä myös siihen edustaja Zyskowiczin peräänkuuluttamaan oppositionkin vastuuseen siitä linjasta, että pystytään sitten vertaamaan, miten taloutta hoidettaisiin tai miten niitä ratkaisuja tehtäisiin. Nimittäin keskusta, paitsi että nämä esitykset, mitä te tässä nyt esitätte, eivät näy teidän vaihtoehtolinjauksessanne, toisaalta myös — tämä aivan olennainen kysymys siitä, millaista talouspolitiikkaa tehdään, paljonko otetaan velkaa — näyttää siltä, että te olisitte ottamassa saman verran velkaa kuin hallitus, mutta kuka sitä enää tietää?

Ja mikä pahinta — mikä selvisi nyt ihan tällä viikolla — puhemies, myöskin keskustan verolinja on hyvin vaihteleva. Ennen vaaleja se salattiin, ja nyt on käynyt ilmi, että vaalien jälkeen te olette kertomassa, että te leikkaatte ihmisten kulutusta nostamalla arvonlisäveroa enemmän kuin hallitus nostaa. Samaan aikaan juuri äsken te vastustitte miljoonaperinnöistä perittävää lisäveroa. Eikö se olisi solidaarista, että otetaan veroja sieltä, missä on veronmaksukykyä?

Tämä opposition linja on todella hämärä. Toivoisin tämmöisissä vakavissa asioissa, kun nytkin puhutaan terveysasioista ja muista, että myös oppositiolla olisi selkeä linja.

Kimmo Tiilikainen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Edustaja Viitanen, teidän linjanne, se että otetaan veroja sieltä, missä on maksukykyä, tarkoittaa sitä, että ruuan ja lääkkeitten verotus ja hinta nousevat ensi vuonna. Keskustan linja — jos te vaivautuisitte joskus lukemaan ja muistamaan pikkasen pitemmälti asioita — (Susanna Huovinen: On luettu!) meidän arvonlisäverolinjamme, on ollut jo viime vuoden vaihtoehtobudjetissa. Odotamme hallituksen täydentävää budjettiesitystä, jahka sellainen joskus tänne tulee, jonka jälkeen yksityiskohtaiset verokantamme tulemme esittämään.

Se, että nykyisen hallituksen kyvyttömyys on johtanut siihen, että vastoin hallitusohjelmaanne ette pysty velkaantumista taittamaan, asia ei peity sillä, että yritätte kääntää asiaa keskustan päälle. Teillä on vastuu nyt ensi vuodenkin budjetista, ja velkaa otetaan enemmän vuodessa kuin teidän hallituksenne aloittaessa.

Susanna Huovinen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyllä kai politiikassa kuitenkin pitäisi olla kysymys siitä, että kansalaisilla olisi mahdollisuus nähdä, mitkä ovat eri puolueiden tarjoamat vaihtoehdot eri asioiden osalta. Kun tässä salissa käytiin vain muutamia viikkoja sitten tätä keskustankin varjobudjettia läpi, niin — eikö totta, edustaja Tiilikainen? — kävi selväksi, että se ei sisältänytkään arvonlisäveron helpotusta, mitä te olette tässä koko syksyn pitäneet julkisessa keskustelussa tarmokkaasti esillä. Nyt me huomaamme, että teille eivät sitten kuitenkaan kelpaa sellaiset esitykset, joista tässä juuri äänestettiin, että hyvätuloisilta voitaisiin verojen kautta periä hieman enemmän. (Timo Kalli: Ei se toimi niin!) Eli kyllä tässä nyt todellakin hämäräksi jää, mikä se teidän linjanne on ja miksei sitä tuotu esiin silloin, kun teidän vaihtoehtobudjettianne käsiteltiin tässä salissa. Arvoisa puhemies! Olivatko syynä kunnallisvaalit vai jokin muu?

Pia Viitanen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kyllä minä oikeastaan luulen, että se syy siihen, miksi keskusta salasi tämän linjansa silloin muutama viikko sitten, oli juuri se, että kunnallisvaalit olivat tulossa, koska tosiasiassa paljastui nyt sitten kunnallisvaalien jälkeen tuolla valtiovarainvaliokunnassa se, että te kannatatte hallitusta enemmän arvonlisäveron korotusta, joka tarkoittaa sitä, että kulutus tulee kalliimmaksi, normaali ihminen kärsii, kun elämisen hinta nousee ja lastenvaatteiden hinta nousee, kaikki tämä. Tämä on keskustan linja, nyt se tuotiin vaalien jälkeen. Mutta se ei ole vieläkään teidän vaihtoehdossanne esillä, vaan vaihtoehdossanne te annatte aivan toista kuvaa, että juu, meillä on tässä vain muutama esitys. Tämä teidän linjanne on hyvin epäselvä. Mutta mikä traagisinta, nyt tämä tulonjakovaikutus on hyvin epärobinhoodmainen, eli te tavallaan vastustatte miljoonaperintöjen lisäveroja ja sitten tavallisilta tossuntallaajilta lisää verottaisitte. Minusta se ei ole oikeudenmukainen eikä reilu.

Timo Kalli /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Keskustan linja on selvä: yritämme saada valtiolle mahdollisimman paljon tuloja. Meidän käsityksemme vain on erilainen: eri toimenpiteillä. Te kuvittelette, että niitä syntyy enemmän, kun taas meidän käsityksemme on toinen. Me kuitenkin lähdemme siitä, että heikommassa asemassa oleville ihmisille luodaan myöskin mahdollisuus kulutukseen. (Pia Viitanen: Miten?) Sen tähden me jo ennen eduskuntavaaleja kerroimme, että me tulemme pitämään ruuan ja lääkkeiden arvonlisäveron alhaalla mutta nostamme muuta kulutusveroa, kun taas te kerroitte ihan päinvastoin: ette hyväksy korotusta. Mutta kun tulitte hallitukseen, niin toteutitte kaikille myöskin ruuan ja lääkkeiden hintojen noston.

Kimmo Tiilikainen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Rakkaat kollegat Huovinen ja Viitanen, keskusta on ajanut ruuan arvonlisäveron alennuksen läpi vastoin kaikkien muitten puolueitten kantaa viime vaalikaudella. Sen jälkeen olemme ilmoittaneet eduskuntavaaleihin valmistauduttaessa, että valtion tulopohjan varmistamiseksi arvonlisäveroa on korotettava, kuitenkin niin, ettei ruuan ja lääkkeitten, välttämättömyyshyödykkeitten, (Ben Zyskowicz: On se tuttipullokin välttämätön lapsiperheille!) hinta nouse. Te sen sijaan kerroitte, vannoitte, ennen eduskuntavaaleja, että tasaveroja, arvonlisäveroja, ei nosteta. Nyt te olette niitä nostaneet.

Kun keskustelimme vaihtoehtobudjetista täällä, te vannoitte, että veroparatiiseja rajoittava laki tulee. Nyt kävi ilmi, että ensi vuoden budjetista joudutte vetämään pois 70 miljoonaa tuloja, kun ette saa veroparatiisien suitsimista aikaan kuin joskus hamassa tulevaisuudessa. Puheet ja teot, rakkaat sosialidemokraatit, jos ne joskus teidän kohdallanne olisivat yhtä, olisin onnellinen mies.

Pia Viitanen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Nyt edustaja Tiilikainen saa olla onnellinen mies. Nimittäin enemmän tekoja, vähemmän loruja. Veroparatiiseja suitsivasta laista kävimme lähetekeskustelun juuri pari päivää sitten. Urpilainen toteuttaa nyt sen lain, arvoisa edustaja Tiilikainen, onnellinen mies, jota lakia te keskustahallituksella ette saaneet aikaan neljään viimeiseen vuoteen. Teillä oli pääministeri. (Ben Zyskowicz: Kahdeksan vuotta!)

Mitä tulee, puhemies, vielä näihin veroratkaisuihin, niin kyllä minusta olisi ollut reilua, arvoisa keskusta, kertoa ennen vaaleja, että te nostatte yleistä arvonlisäveroa hallitusta enemmän.

Ja yksi tärkeä asia, kun puhutaan tästä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, niin juuri meillä oli asiantuntijakuulemisessa esillä tämä kokonaisratkaisu, mitä hallitus tekee tämän budjetin osalta. Verot maksukyvyn mukaan — rikkaat maksavat enemmän, köyhät vähemmän — ja sen lisäksi korotuksia muun muassa perusturvaan on tällä kaudella tullut, minkä seurauksena kokonaislopputulos veroratkaisusta on tuloeroja tasaava.

Susanna Huovinen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä keskustelu on vähän surullista, kun edustaja Tiilikainen täällä toteaa, että puheet ja teot. Miksette te sitten vastaa meidän kysymykseemme siitä, miksi teidän puheenne ja tekonne eivät tässä vaihtoehtobudjetissa pidä yhtä? (Timo Kalli: Pitää!) Missä viipyy vastaus siihen? — Ei tullut, edustaja Kalli, vastausta, ei tullut, valitettavasti. — Jos tässä salissa aiotaan kansalaisille antaa mahdollisuus vertailla opposition ja hallituksen vaihtoehtoja, niin olisi ollut reilua antaa siinä teidän kalvosulkeisessa, joka ei ollut edes mitenkään kovin kunnianhimoisesti laadittu, tämä koko vaihtoehto. Nyt te tuotte niin kuin tipoittain näitä tietoja tänne eduskunnan ja kansalaisten arvioitavaksi. Kuka tässä enää, edustaja Tiilikainen, pysyy kärryillä?

Erkki Virtanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Puhemies! Kuten olemme tässä kuulleet, lääkekorvaukset kattavat varsin laaja-alaisen osan tätä koko poliittista ongelmatiikkaa. (Anu Vehviläinen: Näköjään, joo!) Todettakoon nyt kuitenkin, että sillä tavalla tämä koskettaa arvonlisäveroakin, että jos lääkkeitten arvonlisäveroa ei lasketa tai lasketaan, niin siitä joka tapauksessa iso osa kompensoituu näillä lääkekorvauksilla, koska siitä arvonlisäverolla korotetusta lääkkeitten hinnastakin maksetaan korvaukset, ja jos siinä on korkeampi vero, siitä maksetaan korkeammat korvaukset. Siitä huolimatta on tietenkin selvää, että niitten korvausten pitää olla sellaiset, että niillä toteutetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, koska se on ollut niitten alkuperäinen tarkoitus. Nyt on olemassa vaara, että tämän esityksen myötä se kehitys menee väärään suuntaan, ja siksi sen kokonaisuudistuksen on palautettava se siihen suuntaan, mitä hallitusohjelmassa on tarkoitettu.

Lea Mäkipää /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ollaan tästä asiasta mitä tahansa mieltä, niin me olemme olleet ennen vaaleja ja niiden jälkeen sitä mieltä, että emme voi rangaista niitä ihmisiä, joilla on lääkekuluja valtavasti. Suurin osa kohdistuu 5 prosenttiin, ja nyt me olemme ottamassa kaikista köyhimmiltä ja vähäväkisimmiltä ihmisiltä. Samoin matkakustannuksien osalta, kun ne nousevat lähes 50 prosenttiin — ehkä täällä Helsingissä vielä asiat hoituvat, mutta entä Kehä kolmosen ulkopuolella, jossa matkat ovat pitkät — tämäkin koskettaa juuri niitä heikoimpia ja vähempituloisia. Me olemme sitä mieltä, että maksut maksukyvyn mukaan, ja sen takia emme lähteneet keskustan esittämään vastalauseeseen, mitä äsken oltiin äänestämässä.

Ari Jalonen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Edustaja Viitanen, älkää nyt antako edustaja Tiilikaiselle liikaa toivoa olla onnellinen mies. Kyllä tasaveroja nostetaan, tämä hallitus nostaa niitä, joskin keskusta nostaa niitä vielä enemmän. Mutta eikö alvi, edustaja Viitanen, ole juuri tasavero? Jos alvi vaikuttaa eniten juuri köyhän lompakossa, niin eikö se ole silloin aika lailla epätasa-arvoista kohtelua? Tasaverojen nosto on väärin mielestäni. Tämän voitte tarkistaa vaikka puheenjohtaja Urpilaisen puheesta.

Pia Viitanen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Lopputuloshan on olennainen. On ollut erittäin myönteinen seikka se, että on käynyt ilmi, että samaan aikaan, kun nostetaan veroja, jotka tasaavat tuloeroja — me nostamme kaikkein rikkaimpien veroja solidaarisuusverolla, me pistämme miljoonaperinnöt lisäverolle siitäkin huolimatta, että keskusta äsken niitä suojeli eikä halunnut pistää, samoin me verotamme lisää suurimpia eläkkeitä — samaan aikaan kaikkein köyhimpien ihmisten verotusta kevennetään. Tämä yhteistulos näillä vaikutuksilla on tuloeroja tasaava, mikä on erittäin merkittävä asia. Samoin tämä hallitus on nostanut muun muassa työmarkkinatukea, tiettyjä perusetuuksia. Tämä hallitus on nostanut toimeentulotukea, tehnyt tarkastuksia asumistukeen. Ja esimerkiksi juuri eräässä asiantuntijakuulemisessa kuulimme, että muutamaan kymmeneen vuoteen ei ole tämäntyyppisiä tarkistuksia myönteiseen suuntaan sosiaaliturvaan tehty, ja se on tietenkin hyvin tärkeä asia tämän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta.

Timo Kalli /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Vielä kerran: äskeinen perintöverouudistus meidän laskelmiemme mukaan tuottaa valtiolle vähemmän verotuloja kuin se meidän esityksemme. Se johtuu siitä, että se hidastaa yritysten sukupolvenvaihdoksia, (Pia Viitanen: Ei pidä paikkaansa!) ja se hidastaa nimenomaan metsälöiden järkeviä kokoja, kun pitäisi toimia päinvastaiseen suuntaan.

Sitten tähän arvonlisäveroasiaan. Keskustan vaihtoehtobudjetissa siinä osassa, jonka esitimme, me kerroimme, että me keräämme veroja arvonlisäverolla enemmän mutta haluamme pitää ruuan ja lääkkeiden arvonlisäveron alemmassa verokannassa. Eihän se olisi ollut mahdollista, ellemme me keräisi enemmän kuin hallitus. Kyllä se tuli silloin täysin selväksi. Asia on ollut täysin läpinäkyvä, te vain yritätte täällä väännellä ja käännellä. Me esitimme tämän jo ennen eduskuntavaaleja. Meidän linjamme on selvä: me keräämme veroja sieltä, missä on veronmaksukykyä, ja autamme heikommassa asemassa olevia ja pidämme kotimaista kuluttajien kulutusmahdollisuutta yllä.

Pia Viitanen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! On aivan pakko nyt jälleen kerran ihmetellä. Te puhutte ihmisten mahdollisuuksista kuluttaa. Ei siitä ole kauaakaan, kun täällä salissa edustaja Pekkarinen, teidän arvostettu talousasiantuntijanne, vaati, että kulutusta on leikattava. Hän sanoi näin. Eli kuka nyt ottaa selvää tästä keskustan talouslinjasta? Se on aivan olennainen näinä päivinä, koska kaikki pyörii siinä, miten saamme talouden kuntoon, miten saamme kasvua, miten saamme työllisyyttä. Kyllä silloin täytyy, arvoisa edustaja Kalli, vastuullisen opposition kyetä tuottamaan oma talouslinja. Teidän vaihtoehtobudjetissanne ette puhuneet arvonlisäverosta mitään. Nyt tiedämme, mitä ajattelette, kiitos siitä. Mutta tästä, että Pekkarinen vaatii kulutuksen leikkaamista, samaan aikaan joku teillä vaatii lisävelkaa, joku vähemmän velkaa, ei nyt valitettavasti ota erkkikään selvää, mikä teidän linjanne on.

Kimmo Tiilikainen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Jos keskusta vaatii tuontiin perustuvan kulutuksen vähentämistä, haluamme samalla ylläpitää kotimaista kulutusta, kotimaista yrittäjyyttä ja kotimaista työllisyyttä. Tuo äskeinen perintö- ja lahjaveroon läpiajamanne muutos: ilmeisesti se on demarien aikaansaannosta, että yrittäjien ja sukupolvenvaihdoksiin valmistautuvien yritysten verotusta kiristetään tuntuvasti. Se heikentää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja kasvun edellytyksiä, enkä voi mitenkään ymmärtää, miten joskus yrittäjäpuolueena itseään pitänyt kokoomus on voinut taipua tuon teidän ajamanne esityksen alle. Meidän mielestämme suomalaista yrittäjyyttä, kasvua, työtä pitää tukea kaikin keinoin ja samalla pitää huoli valtiontalouden tasapainosta, jos mielimme hyvinvointiyhteiskunnan säilyttää.

Jyrki Yrttiaho /vr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kyllä on rehellisyyden nimissä muistutettava, että koko vasemmisto kielsi kolmesti ennen vaaleja arvonlisäveron korotuksen. Toimittiin niin kuin Pietari hiilivalkealla. Nyt korotus on kuitenkin budjetissa kaikkiaan 1 020 miljoonaa, sen lisäksi muita kulutusveroja 535 miljoonaa. Tällainen solidaarisuusvero on kyllä hyttynen meressä: 30 miljoonaa euroa. Ja perintö- ja lahjaveron kiristäminen 25 miljoonaa euroa. Tavallisen törkeä on tämä lääkekorvausten leikkaus. Me vasenryhmässä emme missään tapauksessa tule tällaista politiikkaa hyväksymään.

Kauko Tuupainen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kun tässä vuosien saatossa on yli 40 vuotta seurannut peruskuntia ja niitten taloutta ja kuntalaisten elämistä, niin ollaanpa nyt rehellisiä. Kyllähän hallitus kaventaa pienituloisten eläkeläistenkin asemaa tässä Suomen valtiossa. Nyt on nimittäin niin, että kun valtionosuudet vähenevät 3,4 miljardia tällä loppukaudella kaiken kaikkiaan, niin esimerkiksi Jyväskylässä, jossa minä asun — 132 000 asukasta, se on aika iso kunta asukasmäärältään — nostimme tälle vuodelle kunnallisveroa 0,5 prosenttia ja tämän viikon maanantaina jouduimme nostamaan ensi vuodelle samoin 0,5 prosenttia. Tämähän tarkoittaa sitä, että eläkeläiset — joita Suomessa on 1,4 miljoonaa, kuten tiedätte, 25 prosenttia väestöstä, Jyväskylässä asuu noin 20 000 eläkeläistä — maksavat kunnalle tämän 20 prosentin mukaan, työssä käyvät, puhutaan efektiivisestä veroprosentista, maksavat 5 prosenttiyksikköä vähemmän. Onko tämä oikein teidän mielestänne, että nämä eläkeläiset, jotka suinkaan kaikki eivät ole varakkaita, kärsivät tästä asiasta?

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt meillä alkaa aika loppua. Edustaja Zyskowicz sai meidät kiihdytettyä hyvään keskusteluun, mutta hän ei halua enää jatkaa, eli tällä erää keskustelu keskeytetään ja sitä jatketaan toisessa täysistunnossa.

Asian käsittely keskeytetään.

​​​​