Täysistunnon pöytäkirja 109/2001 vp

PTK 109/2001 vp

109. TORSTAINA 4. LOKAKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

10) Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta

 

Antti Rantakangas /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Tämän lakialoitteen 90/2001 tavoitteena on parantaa maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa sairaustapauksissa siten, että sairauspäivärahan laskentaperustetta muutetaan niin, että perusteena käytetään 1/360:aa, kun nykyisen lain mukaan tämä päiväraha määräytyy perusteella 1/514. Tässä taustalla ovat edellisen hallituksen eli Lipposen ensimmäisen hallituksen säästöpäätökset, joissa maatalousyrittäjien sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa alennettiin, se pudotettiin 70 prosenttiin, ja perusteena olivat säästöt ja säästölakiluonteisuus.

Lakialoitteen hyväksymisellä parannettaisiin nimenomaan viljelijöiden sosiaaliturvaa sairaustapauksissa, koska maatalousyrittäjän ammattihan on erittäin raskas fyysisesti ja henkisesti. Tällä sosiaaliturvan parantamisella on myös selvä heijaste maatalouden jatkuvuuteen ja nuorten ammattiin hakeutumiseen. Siinä mielessä tämä lakialoite on myöskin perusteltu ja tällä tavalla oikeudenmukainen. Tarkemmat lakitekniset muutostarpeet ilmenevät lakialoitteesta.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Haluan kannattaa ed. Rantakankaan tekemää lakialoitetta. Nimenomaan keski-ikäiset ja nuoret viljelijät ovat kokeneet tämän epäoikeudenmukaisuuden, joka nykyisessä käytännössä on ja joka on tarkoitettu vain tilapäiseksi. Siksi olisi asiallista parantaa tilanne sellaiseksi kuin ed. Rantakangas aloitteessaan esittää.

Keskustelu päättyy.

​​​​