Täysistunnon pöytäkirja 109/2008 vp

PTK 109/2008 vp

109. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2008 kello 15.03

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tässä on läänikohtaisen viehekalastusmaksun korotusesitys; en vastusta sitä. Haluan huomauttaa vaan sen, että silloin kun näitä kalastuslakeja muutettiin, niin niitä rahoja ohjattiin kalastuksen hoitoon, mutta hallitus ei ole toteuttanut sitä eduskunnan toivetta, joka siinä yhteydessä silloin aikoinaan esitettiin ja hyväksyttiin. Toivoisin, että hallitus nyt, kun seuraavia esityksiä tulee, riittävästi ohjaisi näistä tuloista taikka muuten valtion varoja kalastuksen hoidon ylläpitämiseen, mikä on minun mielestäni tärkeä seikka ja olisi nimenomaan eduskunnan ponnen mukaisesti.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tähän ihan hyvään puheenvuoroon jatkoksi totean sen, että kalastuslain kokonaisuudistus on työn alla ja se käynnistyy pikkuhiljaa lähimmän kuukauden aikana. Siinä nämä näkökohdat ja ne vanhat ponnet myöskin, jotka ovat osittain jääneet toteutumatta, on tarkoitus hoitaa kuntoon.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​