Täysistunnon pöytäkirja 109/2012 vp

PTK 109/2012 vp

109. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys eduskunnalle talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa herra puhemies! Elokuussa 2011 Suomen ja Ruotsin valtiot allekirjoittivat valtiosopimuksen maiden välisestä talvimerenkulun yhteistyöstä, ja tätä sopimusta ollaan nyt saattamassa lailla voimaan.

Pitkäaikaisena keskiarvona on ollut, että ruotsalaiset murtajat ovat koko Itämeren alueella ajaneet noin puolet siitä, mitä suomalaiset murtajat. Yllättäen viime talvena ajovuorokausien määrä olikin yhtä suuri. On laskettu, että suomalaisilta jäänmurtajilta katosi noin 100—150 operointipäivää ja suomalaiset menettivät rahtituloina noin 1,5 miljoonaa euroa. Ruotsalaiset murtajat avustivat laivoja Suomen satamiin yhteensä yli 400 kertaa.

Liikenneviraston ja suomalaisen palveluntuottajan välisen sopimuksen henki on ollut se, että suomalaiset murtajat tuovat niin kutsutun peruskapasiteetin ja ruotsalaiset voivat tarvittaessa toimia niin kutsuttuna lisäkapasiteettina. Tämä henki jäi toteutumatta, kun viime talvena suomalaista kalustoa seisoi Helsingissä käyttämättömänä ja ruotsalaiset avustivat laivoja Perämeren satamiin. Saamani tiedon mukaan nämä palvelut toimitettiin yhtä laivaa lukuun ottamatta ilman asianmukaista kilpailutusta.

Nyt on pelkona, että yhteistyösopimuksen voimaansaattamisella vahvistetaan viimetalvinen käytäntö ja samalla suomalaisten laivojen vähäinen ajomäärä johtaa taloudellisesti negatiivisiin vaikutuksiin ja erityisesti osaamisen heikkenemiseen huoltovarmuusvaikutuksineen.

On myös huomattava, että viime talvena rannassa ollut suomalainen kalusto olisi voinut ajaa ympäristöystävällisemmällä kevyellä polttoöljyllä, kun taas ruotsalaiset käyttivät ympäristölle haitallisempaa ja myöskin halvempaa raskasta polttoöljyä. Tässäkin salissa on keskusteltu monta kertaa näistä ympäristöasioista, puhuttu vihreästä jalanjäljestä, ja tähän liittyen todetaan, että suomalaisten murtajien käyttämä kevyempi polttoöljy olisi ollut huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin ruotsalaisten käyttämä raskas polttoöljy. Tästä piittaamatta ja tästä huolimatta Suomen Liikennevirasto päätti käyttää ruotsalaisia murtajia suomalaisten murtajien sijaan.

Suomalaisten ja ruotsalaisten yhteistyö on toiminut hyvin jo vuosikaudet, ja niin kutsutusti kaveria on autettu vuorotahtiin. Viimetalvinen menettely oli kuitenkin aivan uutta ja vahingollista suomalaiselle palveluntuottajalle, huoltovarmuudelle ja osaamisen ylläpidolle. Vastaavan menettelyn jatkuessa saatetaan suomalaisilta jäänmurtajilta joutua vähentämään työntekijöitä.

Arvoisa herra puhemies! Mielestäni olisi syytä vakavasti pohtia sellaista mahdollisuutta, että me suomalaiset käyttäisimme Suomen aluevesillä omien laivojen avustamiseen omia jäänmurtajiamme ja ruotsalaiset olisivat lisäreservinä, lisäkapasiteettina, ja heitä käytettäisiin vain ja ainoastaan silloin, kun Suomen oma jäänmurtajakapasiteetti ei riitä.

Keskustelu päättyi.