Täysistunnon pöytäkirja 109/2012 vp

PTK 109/2012 vp

109. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa herra puhemies! On ymmärrettävää, että kun opetusministeriö on ankarien säästöpaineiden alaisena, niin erilaisia säästämiskohteita etsitään. On kuitenkin kohtuutonta, että jo toistamiseen kaavaillaan yliopistoindeksin leikkaamista. Se on erityisen kohtuutonta tilanteessa tällä hetkellä, kun yliopistouudistusta vasta ajetaan sisään, se on vasta hiljattain toteutettu. Väistämättä kaavailtu yliopistoindeksin leikkaaminen, suuruusluokaltaan 43 miljoonaa euroa, johtaa sivistyksellisen infrastruktuurin murenemiseen. Se on myös hallitusohjelman ja yliopistolain hengen vastainen. Näin ollen olemme pakotettuja esittämään lakiesityksen hylkäämistä.

Inkeri Kerola /kesk:

Ärade herr talman! "Det finns en risk att Finland förlorar de bästa av sina framtida forskare. - - Den svenska regeringen har förstått att det behövs pengar för att få fram bra forskningsresultat. Tyvärr ser det dystrare ut i Finland."

Tämä teema käy ilmi Acatiimi-lehdestä 8/2012, jossa Karoliinisen instituutin professori Juha Kere lausuu sen, mitä itsekin ajattelen tästä yliopistoindeksin poistamisesta. Kuten tuossa edellisessä puheenvuorossa kuvattiin, yliopistoindeksin poistaminen tuli puskista, sitä ei ollut sovittu missään, ja näin ollen tietenkin yliopistoihmiset, korkeakouluihmiset tulivat yllätetyiksi tämän säästöpaineen alla. Tämän vuoksi kannatan edustaja Kivelän tekemää hylkäysehdotusta.

Keskustelu päättyi.