Täysistunnon pöytäkirja 109/2012 vp

PTK 109/2012 vp

109. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta

 

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen lakiesityksessä esitetään lyhennettäväksi siviilipalvelusaikaa vastaavalla tavalla kuin varusmiespalvelusaikaa on päätetty lyhentää.

Itse en hyväksy sitä, että varusmiespalvelusvuorokausi yhtäläistetään siviilipalvelusvuorokauden kanssa, koska varusmiespalvelus on huomattavasti rajoittavampi kuin siviilipalvelus. Näin ollen esitän, että eduskunta hylkää toisessa käsittelyssä hallituksen esityksen laiksi siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta.

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa herra puhemies! Lakiesityksessä ehdotetaan siviilipalvelusaikaa lyhennettäväksi nykyisestä 362 päivästä 347 päivään. Lyhennystä tulisi siis 15 vuorokautta. Lyhentämistä perustellaan tasapuolisella kohtelulla, jolla tarkoitettaneen siviilipalveluksen saattamista vastaamaan pisintä varusmiespalvelusaikaa, ja palvelusajan lyhentämisestä valtiolle tulevalla säästöllä. On arvioitu, että säästöjen määrä vuositasolla on noin 20 000 euroa.

Saatavilla säästöillä ei liene minkäänlaista merkitystä valtion budjetissa, mutta mielestäni on tärkeää pohtia, onko siviilipalvelusajan lyhentämisellä merkitystä varusmiespalvelustaan harkitsevien haluun suorittaa varsinainen varusmiespalvelunsa siviilipalveluna. Varusmiespalveluun hakeutuvien joukkojen määrä pienenee vuosi vuodelta ja vastaavasti vaihtoehtopalvelun suosio kasvaa. On päivänselvää, että fyysiseltä rasittavuudeltaan varusmiespalvelua ja siviilipalvelua ei voi verrata keskenään.

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Saarakkalan tekemää hylkäysesitystä.

Keskustelu päättyi.