Täysistunnon pöytäkirja 109/2012 vp

PTK 109/2012 vp

109. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

 

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Suomi on tietojeni mukaan ainoa valtio, jossa 2000-luvulla on kiristetty perintö- ja lahjaverotusta. Esimerkiksi EU:ssa perintö- ja lahjaverotus on kokonaan poistettu seitsemässä jäsenvaltiossa. Nykyhallitus on erityisesti kunnostautunut perintö- ja lahjaverotuksen kiristämisesitysten laatimisessa, kun se nyt jo toisen kerran vuoden sisällä esittää asteikkokiristyksiä. Hallituksen molemmat perintö- ja lahjaverolain asteikon kiristysesitykset ovat vahingollisia nimenomaan perheyritysten sukupolvenvaihdosten kannalta. Mehän tiedämme, että perheyritysten jatkuvuus on erinomaisen tärkeää työllisyyden ylläpitämisen kannalta.

Eduskunta hylkäsi tämän lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä keskustan esittämät pykälämuutosehdotukset, jotka sisältyivät valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvään keskustan vastalauseeseen. Edes perussuomalaiset eivät äänestyksessä piitanneet perheyritysten sukupolvenvaihdoksista puhumattakaan kokoomuksesta, vaikka keskustan perintö- ja lahjaveroasteikon muutosesitykset vastasivat tarkoin pääministeri Kataisen valtiovarainministerikaudellaan asettaman alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johtaman verotuksen kehittämistyöryhmän ehdotuksia joulukuulta 2010.

Arvoisa puhemies! Esitän, että eduskunta hylkää toisessa käsittelyssä hallituksen esityksen numero 93/2012 vp perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Kivirannan tekemää hylkäysesitystä tämän lain kohdalla.

Keskustelu päättyi.