Täysistunnon pöytäkirja 109/2013 vp

PTK 109/2013 vp

109. TORSTAINA 7. MARRASKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 

Laila Koskela /ps:

Arvoisa puhemies! Lyhyesti: Tämän esityksen taustalla on Euroopan unionissa tehty muutos ja rahaston perustaminen, jonka kautta tuetaan ja avustetaan vähävaraisia kansallisen avustusohjelman kautta, jossa jaetaan elintarvikkeita sekä vaatteita ja muuta aineellista apua asunnottomille tai vähävaraisille lapsille. Tehdyssä selvityksessä on todettu, että avustusjärjestöt ovat saaneet viimeiset elintarvikkeet tämän vuoden elokuun lopussa, elikkä tässä on pitkä aika vuoden loppuun. Vuodelle 2013 on arvioitu ruoka-avusta johtuvia menoja olevan yhteensä 4,23 miljoonaa euroa. Tästä Suomen osuudeksi tulisi jäämään 0,68 miljoonaa euroa. Tämä lakiehdotus on kannatettava ja hyvä, vaikka köyhyyttä ja nälänhätää tällä ei poistettaisikaan.

Yleiskeskustelu päättyi.