Täysistunnon pöytäkirja 109/2013 vp

PTK 109/2013 vp

109. TORSTAINA 7. MARRASKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Ulkomaisten rahapeliyhtiöiden markkinointi

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Arpajaislain mukaan rahapelien markkinointi on sallittua vain kotimaisille yhtiöille: Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että nykyistä järjestelmää kehitetään rajoittamalla ulkomaille tapahtuvaa pelaamista. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Pikemminkin viranomainen on keskittynyt laillisesti toimivien yhtiöiden markkinointitoimenpiteiden rajoittamiseen. Laittomasti toimien ulkomaiset yhtiöt markkinoivat pelejään arpajaislain vastaisesti erikoisesti internetissä, sosiaalisessa mediassa ja taivaskanavilla, yleensä suomen kielellä. Asiantuntija-arvioiden mukaan laiton markkinointi aiheuttaa kotimaisille toimijoille vuosittain jo noin 80 miljoonan euron pelikatteen menetyksen, mistä kärsivät valtio, kunnat ja lukemattomat järjestöt. Arvoisa ministeri Räsänen: minkälaisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä tilanteen korjaamiseksi?

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Arvoisa herra puhemies! Ei ole pitkäkään aika siitä, kun viimeksi nimenomaan sisäministeriössä on käyty keskustelua juuri tämän hallitusohjelman kirjauksen toteuttamisesta. Se ei ole mikään helppo haaste, sillä on vaikea ikään kuin rajoittaa ulkomaille pelaamista ja siinä tulee monenlaisia ongelmia vastaan niin kotimaisen lainsäädännön kuin sitten ylipäänsä kansainvälisten kysymysten kanssa. Sitten täytyy muistaa myös se, että meillä on tietyt edellytykset sille, että pystymme pitämään kiinni omien, kotimaisten, rahapeliyhtiöidemme monopolista.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tässä vaiheessa käsitelty. Otetaan vielä yksi kysymys.