Täysistunnon pöytäkirja 110/2005 vp

PTK 110/2005 vp

110. TIISTAINA 25. LOKAKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005 annetun lain muuttamisesta

 

Markus  Mustajärvi  /vas:

Arvoisa puhemies! Pitää käyttää tilaisuutta hyväkseen, ja silloin harvoin, kun pääsee kehumaan hallituksen esityksiä, se pitää tehdä sitten.

Tässä hallituksen esityksessähän on kyse ministeri Korhosen avauksesta, joka tehtiin edellisellä hallituskaudella. Silloin se avaus jäi vain puolitiehen. Me lappilaiset kansanedustajat olemme yrittäneet yhdessä potkia asiaa eteenpäin. Nythän tämä kokeilu jatkuu vuoteen 2009, ja se on riittävän pitkä aika, jotta saadaan pidemmältä aikaväliltä uskottavia tuloksia nähtäville. Kokeilu laajenee koskemaan myöskin kuntia, kuntayhtymiä ja seurakuntia, mikä on erinomaisen hyvä asia. Kuitenkin aluerajaus on pidetty kohtuullisen kokoisena, jolloinka toimenpiteitten volyymi ei kuitenkaan liian suureksi paisu ja määrärahakehykset eivät tule vastaan.

Lapin kokeiluistahan ei ole saatu kovin hyviä työllisyysvaikutuksia. Sen verran on huomattu, että palkat ovat lähteneet jonkun verran nousemaan, noin puolet tästä alennuksen suuruudesta, mutta sitä ei kyllä pysty korvamerkitsemään millään uskottavalla tutkimuksella tämän kokeilun piikkiin.

Nyt kokeilun volyymi on kuitenkin 6,5 miljoonaa euroa vuositasolla, ja se on aikamoinen kädenojennus niille työnantajille, jotka yrittävät työllistää vielä tuolla vaikeimmilla alueilla. Samaan aikaan valtiosihteeri Sailas selvitysmiehenä tutkii, mitä muita aluepoliittisia avauksia voitaisiin käynnistää, ja on todennäköistä, että ainakin osa näistä Sailaksen esityksistä menee päällekkäin tämän sotukokeilun kanssa, ja silloin voi olettaa, että nämä toimenpiteet yhdessä vaikuttavat noilla alueilla myöskin psykologisesti niin, että käänne parempaan voi tapahtua.

Keskustelu päättyy.