Täysistunnon pöytäkirja 110/2005 vp

PTK 110/2005 vp

110. TIISTAINA 25. LOKAKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Tämän työjärjestyksen otsikko näytti hyvältä, erityisesti perintö- ja lahjaverolain muuttaminen. Pääministeri Vanhanen on tiukasti linjannut hallituksen kannan perintö- ja lahjaverosta, vaikka sen ensimmäisen luokan poistaminen olisi välttämätöntä yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksen kannalta. Koska perintö- ja lahjaveroa ei muuteta tämän hallituksen aikana, vaarantuu satojen, ellei tuhansien, pk-yritysten sukupolvenvaihdos. Näinkö hallitus harjoittaa käytännön yrityspolitiikkaansa?

Keskustelu päättyy.