Täysistunnon pöytäkirja 110/2006 vp

PTK 110/2006 vp

110. TIISTAINA 7. MARRASKUUTA 2006 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys on tervetullut, ja voi todeta myöskin sen, että jo viime hallituskaudella ainoastaan kokoomuslainen valtiovarainministeri esti tällaisen hallituksen esityksen tulon. On mielenkiintoista nyt nähdä sitten, miten tämä kokeiluluontoinen laki toimii. Tämähän koskettaa nimenomaan parturi- ja kampaamopalveluita ja pieniä korjauspalveluita, joihin on mainittu liittyvän polkupyörien, kenkien, nahkatavaroiden sekä vaatteiden ja liinavaatteiden korjauspalvelut.

Arvoisa puhemies! Haluaisin todeta ja toivoa nimenomaan sitä, että tämä kokeilu vaikuttaisi myöskin palveluiden hintoihin, niin kuin mietinnössä on todettu, että alan keskusjärjestö on ilmoittanut kehottavansa yrittäjiä siirtämään verokannan alennuksen näihin palvelujen hintoihin.

Mutta, arvoisa puhemies, eräs ongelma minun mielestäni tässä mietinnössä on, ja se on täällä loppupuolella. Täällä todetaan, että ohjeiden pitää olla selkeät, että tehdään se rajanveto selväksi ja mahdolliseksi, mutta sitten kuitenkin viimeisessä kappaleessa tulee tämä ongelma, josta pelkään muodostuvan kyllä aika vaikean, jos tätä lähdetään kokeilemaan, eli mitkä ovat nyt näitä mainittuja palveluja niin sanottujen käsityöntekijöitten osalta. Täällä puhutaan nyt kosmetologipalveluista ja sitten taas todetaan, että joitakin pieniä vähäisiä töitä voi tehdä, joita voidaan verottaa alennetulla verokannalla. Eli mihin vedetään sitten se raja, jos kampaamoissa annetaan kosmetologipalveluita ja sitten jotakin päänahan hierontaa tai jotakin muuta, kasvojen ehostusta, jotka liittyvät, ainakin väitetään liittyvän, ikään kuin näihin kampaamopalveluihin? Minun mielestäni aika mielenkiintoiset rajanvedot tulee, kun vielä mietinnössä näihin on puututtu.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä on tieteellisesti hyvin mielenkiintoinen hallituksen esitys. Tässä nyt ensinnäkin selvitetään, mikä on pieni. Sana "pieni" esiintyy monessa paikassa, ja nyt näemme sitten, mikä on pieni, mikä on pieni korjauspalvelu, mikä on pieni pyörä, polkuratas jnp. Toinen, mikä tällä mitataan myöskin, on ammattihenkilötottelemattomuus. Kun keskusjärjestöt ovat ilmoittaneet, että nämä alennukset tulevat sinne käytännön hintoihin, ja nyt sitten ammattihenkilöt ilmoittavat, että he ovat tottelemattomia, niin nyt mitataan tämä ammattihenkilötottelemattomuus-käsite. Kun kansalaistottelemattomuus ja meikäläisten tottelemattomuus ja muut on jo mitattu yhteiskunnassa moneen kertaan tämän vuoden aikana, niin nyt myöskin ammattihenkilötottelemattomuus mitataan.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa herra puhemies! Olen aivan varma, että tämän kokeilun on pakko laajentua merkittävässä määrin muuhunkin palveluelinkeinoon, kokeilusta käytännöksi, jossa on kysymys siis tavallisten palkansaajien ostamista palveluista. Palkansaajat ovat jo omasta palkastaan maksaneet verot ja nyt haluaisivat sen sijaan, että ostavat jonkun tavaran, investoidakin ostamalla toiselta suomalaiselta työtä ja palveluita. Kokonaisvoitto yhteiskunnalle siitä, että suomalaisen palvelutyön hinta tavalliselle palkansaajalle, niin sanotulle kadulta liikkeeseen kävelijälle, olisi tosiasiassa halvempi, on niin tärkeä asia, että olen aivan varma, että tämä jää vasta ensimmäiseksi askeleeksi. Olen ed. Vistbackan kanssa samaa mieltä, mistä ed. Pulliainenkin sanoi, että tulemme näkemään ehkä hiukan tragikoomisiakin rajausongelmia, jotka johtuvat osittain siitä, että nyt on edetty näin varovaisin ja pienin askelin.

Keskustelu päättyy.