Täysistunnon pöytäkirja 110/2008 vp

PTK 110/2008 vp

110. TORSTAINA 20. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki kunnallisen eläkelain 37 §:n muuttamisesta

 

Leena Rauhala /kd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä lakialoitteessani nostan yhden omaishoidon tuen myöntämiseen liittyvän epäkohdan esille, tai oikeastaan, voisi sanoa, omaishoidon tuen pois ottamiseen liittyvän epäkohdan.

Omaishoitohan on tässä salissa ollut useammasta eri näkökulmasta keskustelussa ja monta monta eri kertaa. Varmasti yhteisenä tahtona meillä on, että omaishoitajien jaksamista me tuemme kaikin keinoin. Omaishoitohan, joka ikinen omaishoidettava, säästää vuoden aikana noin 30 000—50 000 euroa tälle yhteiskunnalle. Myös muuten voi sanoa, että omaishoito on hyvä vaihtoehto ikäihmisille, ja ei pelkästään ikäihmisille, vaan hoivaa tarvitseville, hoidettaville, jotka haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään ja saada kodinomaista palvelua ja joilta löytyy omaisia, jotka haluavat sitä työtä tehdä ja voivat sitä tehdä.

Tiedämme, että omaishoitajista yli puolet on eläkkeellä ja noin viidennes kokopäivätoimisesti työssä. Tiedämme myös, että eläkkeensaajia verotetaan sangen reippaasti erityisesti niin sanotuista lisätuloista, joita omaishoidon palkkio eläkkeellä oleville on. Voi sanoa, että tämä verotus tarkoittaa, että puolet leikkaantuu tästä palkkiosta pois. Ei pelkästään tämä yhteensovitus eli palkkio ja eläkkeen saaminen ole tässä se ongelma. Me tiedämme kaiken kaikkiaan, että siinä myöskin omaishoidon tuen verotus on yksi ongelma, joka tulisi ratkaista, eli omaishoidon tuki tulisi saada kaiken kaikkiaan verottomaksi. Sellaisesta tuesta on kysymys, jolla, kun se oikein kohdentuu ja on oikean kokoinen, saavutetaan hyvää. Tämä on tietysti se toinen asia, mutta tässä omassa aloitteessani on kysymys tästä eläkkeen ja palkkion yhteensovittamisesta kaiken kaikkiaan.

Lakialoitteessani ehdotan, että työttömyyseläkkeen maksamisen ehdoissa ei oteta huomioon omaishoidon tuesta maksettua palkkiota. Tämä aloite on noussut omaishoitajien yhdistysten keskustelutilanteista, joissa erilaisia esimerkkejä kerrotaan meille ihan sieltä todellisuudesta ja arjesta. Esimerkiksi henkilö on ollut mahdollisesti ansiosidonnaisella työttömyysrahalla ja saanut sitten myös omaishoidon tukea, ja sitten kun hän siirtyy tälle työttömyyseläkkeelle, niin siinä tulee se huima pudotus, ja kuitenkin se työ jatkuu. Näissä työttömyyseläkkeelle siirtyvissä ei siis ole kysymys hyvin iäkkäistä henkilöistä, vaan nimenomaan siitä 60:n iästä, kun määrätty ikä tulee. Ei ole todellakaan kyse siitä — kun joskushan nostetaan — että yli kahdeksankymppinen eläkkeensaaja hoitaa iäkästä omaistaan tai henkilöä. Tällöin voidaan jo kysyä, voisiko siinä jotain muuta ratkaisua etsiä. Mutta tämä ongelma, mikä minut on pannut tämän aloitteen tekemään, miksi tämän olen tehnyt, on se, että siinä ei ole kysymys mistään kovin iäkkäistä ihmisistä, vaan noin 60:n ikäisenä tämä muutos tapahtuu, ja silloin ihminen on vielä täysin, voi sanoa, kykenevä myös terveydentilansa puolesta hoitamaan omaistaan.

Siis omaishoitajallahan on oikeus eläkkeeseen kunnallisen eläkelain mukaisesti. Laissa on siis tällä hetkellä tämä kohta, joka estää omaishoitajaa saamasta työttömyyseläkettä, jos omaishoidon tuki ylittää määrätyn euromäärän. Omaishoidon palkkion taso määräytyy tietenkin hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan, ja palkkion maksamiseen ja hoidosta saatavaan reaaliansioon eivät tämän lisäksi saisi vaikuttaa muut tekijät. Näin katson, koska tämä palkkiohan ei ole mikään palkka. Se ei ole suuri palkka, vaan kysymys on palkkiosta. Minimissään se on vähän yli 300 euroa, ja se, missä nämä leikkaukset tapahtuvat, ovat sitten niitä, jotka ovat yli 500:n. Silloin jos ihmisellä on hyvin vaikeasti hoidettava omainen, jolloinka korvaus, omaishoidon tuki, mahdollisesti alkujaan on ollut 1 700—1 800, 2 000:n paikkeilla, niin silloin se leikkaus, kun se leikkaantuu siihen 500:aan, on huima pudotus, kun se työ kuitenkin jatkuu.

Näen, että tämä on ihan konkreettinen epäkohta, koska omaishoitajat tekevät todella inhimillisesti hyvää työtä, ja silloin myös tämä taloudellinen vastaantulo olisi heidän jaksamistaankin ajatellen erittäin tärkeää.

Kaiken kaikkiaan tämä on siis yksi kohta. Niin kuin sanoin, omaishoidon tuen tekeminen kokonaan verottomaksi on myös se, joka tulisi saada aikaan. Mutta kaiken kaikkiaan omaishoitajien jaksamiseen ja sen työn arvostukseen tulee tehdä kaikki mahdollinen, millä heitä tuetaan.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran, että aivan niin kuin ed. Rauhala sanoi lopussa, niin juuri se asia on. Eli kaikilla keinoilla, joilla omaishoitajien asemaa saadaan parannetuksi, mahdollistetaan se, että omaishoitajat ehkä vielä jonain päivänä ilolla hoitaisivat. Koska aina unohdetaan se, että pahimmillaan omaishoito on saattohoitoakin, jopa sinne asti eritasoisia hoitoja, joista maksetaan tässä yhteiskunnassa sitten muina hoitoina ihan huimiakin palkkioita tai kunnon palkkaa. Tämä on yksi keino ja kannatettava esitys.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Leena Rauhala on tehnyt tässä ihan hyvän lakialoitteen. Kaikki mahdollinen on tehtävä, niin kuin ed. Pertti Virtanen sanoi, omaishoitajien aseman parantamiseksi. Meillähän on se iso homma tekemättä edelleenkin, että saataisiin omaishoitajien saama sinänsä varsin vaatimaton tuki verottomaksi tai ainakin niin, että sitä ei veroteta niin kuin nykyään, jolloinka se menee aika tavalla veroihin tuo tuki. Näitä vapaapäiviä eivät he pysty kunnolla pitämään, koska ei ole hoitopaikkaa taikka sijaishoitoa vapaapäivän ajaksi jne. jne.

Lopuksi: Koko meidän terveydenhoitojärjestelmähän romahtaisi, jos meillä ei olisi näitä arjen sankareita, joita sitten velvoittaa lähinnä kiintymys läheiseen ja omaiseen. He tekevät sitä tietysti tästä lähtökohdasta ja varsin moni myös ilman minkäänlaista tukea.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ei enempää muuta kuin että lämpimästi tuen tämän kaltaisia operaatioita, jotka ovat kunnallisen järjestelmän kannalta lottovoittoja. Joka kerta kun käy niin, että joku suostuu hoitamaan omaistaan, niin se on kunnalle lottovoitto, koska esimerkiksi laitospaikkana se on jotakin aivan kokonaan muuta.

Keskustelu päättyi.