Täysistunnon pöytäkirja 110/2008 vp

PTK 110/2008 vp

110. TORSTAINA 20. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! Yksi Suomen tärkeimmistä edunvalvontakysymyksistä EU-politiikassa on viime aikoina ollut maatalouden terveystarkastus, ja siitähän me tänään ratkaisun saimme. Se ratkaisu on selvästi Suomi-spesifinen, josta pitää tunnustus antaa hallitukselle ja erityisesti ministeri Anttilalle. Pääministeri Vanhanen:

Miten luonnehditte tätä saatua ratkaisua, miltä se näyttää, ja ennen kaikkea tärkeämpi kysymys vielä, pystytäänkö tällä ratkaisulla nyt sitten turvaamaan suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuus?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tämä oli erittäin vaikea neuvotteluvaihe, noin vuoden mittainen jakso, jossa tätä terveystarkastusta neuvoteltiin. Vaikeaksi tämän teki se, että tässä ei riittänyt pelkkä komission kanssa neuvottelu, vaan piti saada 27 jäsenmaan määräenemmistö tähän.

Ratkaisun lopputuloksessa ehkä keskeistä oli ensinnäkin se, että Suomen osalla tuen kokonaismäärä säilyy ennallaan eli tässä suhteessa ei tullut menetyksiä. Sitten tärkeä elementti tässä on se, että kun koko unionissa pyritään siirtymään pois tuotantosidonnaisista tuista ja lopputulos koko unionin osalla oli se, että vain 3,5 prosenttia tuista voidaan käyttää tuotantoon sidottuna, niin Suomi sai tässä hakemansa poikkeuksen. Suomessa voidaan 10 prosenttia tuesta maksaa tuotantoon sidottuna. Vain Slovenia sai toisen poikkeuksen 6 prosentin osalta. Tämä oli selkeä Suomelle räätälöity neuvottelutulos, joka viime yönä tai tänä aamuna saatiin varmistettua.

Kyllä tämä luo nyt pitkäjänteisyyttä seuraaville vuosille. Tämä varmasti edellyttää vielä kansallisesti paljon keskusteluja, mutta tämän pohjalle on nyt hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Jari Leppä /kesk:

Arvoisa puhemies! Pääministeri viittasi siihen, että tämän lisäksi tarvitaan myöskin kansallisia ratkaisuja silloin, kun tätä toimeenpannaan ja kohdennetaan eri tuotannonaloilla. Meillä on selvästi joitakin asioita, jotka ovat vielä auki, ja ne ovat ennen kaikkea tärkkelys- ja naudanlihantuotanto.

Minkälaiset valmiudet hallituksella on näihin kansallisiin ratkaisuihin, ja minkälaisessa aikataulussa näissä edetään?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Ehkä suurin auki oleva kysymys liittyy nimenomaan tärkkelyksen tuotantoon. Siinä mikään maa ei saanut minkäänlaista poikkeusta, ei myöskään Suomi. Me haimme poikkeusta, mutta se ei onnistunut. Tämä vaatii kansallista pohdintaa. Nyt sitten lähivuosien aikana tärkkelysperunan osalta tämä ratkaisu ulottuu muistaakseni vuoteen 2012 saakka. Silloin vasta siirrytään uuteen järjestelmään, eli meillä on nyt tässä useiden vuosien aika hakea ratkaisua, jolla tärkkelysperunan tuotanto turvataan. Tässä en nyt kiinnitä huomiota vain siihen tuottamiseen, vaan myös siihen, että raaka-aineen, tärkkelyksen, tarvitsija, teollisuus, saa tätä, ja tätä pitää nyt katsoa sitten minusta yhdessä myös teollisuuden kanssa.

Sitten kotieläintalouteen liittyen mehän emme vielä tiedä, miten asteittainen siirtyminen maitokiintiöstä pois tulee vaikuttamaan tuottajahintoihin. Sillä on erittäin suuri vaikutus sitten alan kannattavuuteen ja myös siihen, minkälaisia kansallisia toimenpiteitä tarvitaan. Tätäkin joudutaan nyt tässä seuraavien vuosien hitaan siirtymäkauden aikana tarkkaan seuraamaan ja tarvittaessa puuttumaan siihen. Onneksi meillä ei nyt ole mitään päivän eikä vuoden kiirettä. Me pystymme aika hallitusti näkemään, miten tämä järjestelmän muutos tulee vaikuttamaan tilojen kannattavuuteen ja tuottajahintoihin.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.