Täysistunnon pöytäkirja 111/2010 vp

PTK 111/2010 vp

111. KESKIVIIKKONA 10. MARRASKUUTA 2010 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Sen verran haluan tähän hallituksen esitykseen 220 kommentoida, että minun mielestäni on aivan oikein, että kuluttajansuojalakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja muutetaan ja tiivistetään ja täsmennetään nimenomaan loma- tai viikko-osakkeitten markkinointia ja kauppaa koskevan kuluttajansuojalain nojalla ja siltä osin. Kyllä se on tosiasia, että aika moneenkin otteeseen olen kuullut siitä, että näitä loma-asuntokauppoja ja tämmöisiä erilaisia tilaisuuksia järjestetään nimenomaan ikäihmisille, jotka sitten raapaisevat nimensä tämmöisiin ostokirjoihin. Sitten seuraavana päivänä lapset ja lastenlapset soittelevat ja yrittävät tavalla tai toisella purkaa niitä kauppoja. Elikkä ihan oikein, että tätä lainsäädäntöä tältä osin täsmennetään.

Keskustelu päättyi.

​​​​