Täysistunnon pöytäkirja 111/2013 vp

PTK 111/2013 vp

111. TIISTAINA 12. MARRASKUUTA 2013 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

 

Reijo Tossavainen /ps:

Arvoisa puhemies! Maassamme ei ole käytössä tienkäyttömaksuja, vaikka se on tuttu ja toimiva käytäntö useimmissa Euroopan maissa. Nyt myös Saksassa otettaneen käyttöön maksut — demarit ovat sitä jo pitempään kannattaneet, ja nyt myös kristillisdemokraatit ovat suostuvaisia. Syynä on se, että EU:n liikennekomissaari Siim Kallas kertoi, että samalla kun maksut otetaan käyttöön, voidaan maksut nyt myös EU:n mielestä jollakin tavalla hyvittää oman maan autoilijoille. Tämä avaa mahdollisuuden uudenlaiseen arviointiin myös Suomessa. Onhan täällä harmiteltu sitä, että rajat ylittävästä raskaasta liikenteestä enää vain pieni osa ajetaan suomalaiskilvillä. Usein rekoissa on vielä ylisuuret polttoainetankit, joten ne eivät edes tankkaa täällä. Siksi mielestäni raskaalle liikenteelle on asetettava tienkäyttömaksu. Kotimaisille autoille maksu voitaisiin nyt hyvittää jotakin autoon ja autoiluun kohdistuvaa veroa vastaavasti alentamalla. Näin saisimme valtiolle paljon kaivattuja lisätuloja vaikkapa pahoin rappeutuneen tiestömme kunnossapitoon. Samalla kotimaisten yritysten kilpailukyky kuljetusmarkki-noilla paranisi.

Keskustelu päättyi.