Täysistunnon pöytäkirja 112/2001 vp

PTK 112/2001 vp

112. KESKIVIIKKONA 10. LOKAKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

 

Raimo  Vistbacka  /ps:

Arvoisa puhemies! Niin kuin ensimmäisessä käsittelyssä totesin, tähän lakiesitykseen on valiokunnassa saatu pieni muutos, joka on oleellisesti muuttanut hallituksen esitystä, eli 2 §:n 1 momentin 2 kohtaan on lisätty sana liikennetraktori, jolloin päästään siihen samaan tilanteeseen, mikä tällä hetkellä on havaittu oikeaksi.

Toinen asia, joka saattaa tuottaa ongelmia tulevaisuudessa, on 1 700 kilon kompromissiratkaisu. Sitä on perusteltu sillä, että tällä hetkellä kyseinen kilomäärä säilyttää tilanteen, mikä tällä hetkellä on, eli kaikki uudet pakettiautot ovat luvanvaraisuuden piirissä, mutta, arvoisa puhemies, epäilen, että autonvalmistajat ovat kyllä tietoisia siitä, että kokonaispaino tulee olemaan hieman alle 1 700 kiloa, jolloin meidän teillämme ja kaduillamme liikkuu pakettiautoja ilman lupaa.

Erkki Kanerva /sd:

Arvoisa puhemies! Ehkä tämä ed. Vistbackan viimeksi mainitsema seikka on syytä nyt kirjata eduskunnan pöytäkirjaan niin kuin tämä asia ymmärtääkseni on. Nimittäin tässä niin kuin vakiinnutetaan ja laillistetaan vallitseva tilanne. Meillä on ainakin kahdenkymmenen vuoden ajan ollut näkemyseroja siitä, onko lähettitoiminta — siis semmoinen toiminta, jossa tavaran kuljettaminen ei sinänsä vaadi autoa ja tavaran voi kuljettaa kainalossa tai polkupyörällä — jos se suoritetaan autolla, luvanvaraista liikennettä vai ei. Tämä on käyty korkeinta oikeutta myöten ja tultu siihen tulokseen, että silloin kun siihen ei sinänsä tarvita autoa, niin se ei tarvitse myöskään liikennelupaa, ja nyt tämä prejudikaatilla ratkaistu asia on otettu lakiin. Siitä tässä kohdassa on kysymys.

Keskustelu päättyy.