Täysistunnon pöytäkirja 112/2001 vp

PTK 112/2001 vp

112. KESKIVIIKKONA 10. LOKAKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta

 

Kari  Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Kun tätä edellistä lakia käsiteltiin, olin aikanaan liikennevaliokunnassa ja vähintäänkin yksi niistä henkilöistä, joka oli huolestunut uuden lain menettelystä. Tällä eräähän on voimassa laki, joka sallii sen, että muun muassa kirjeitä voidaan avata, jos ei saada muuten selville, kenelle kirje on lähetetty taikka kuka tämän kirjeen on lähettänyt. Kohde ehkä löydetään, jos osoite on niin epäselvä, että ei saada muuten selville kuin että kirje avataan. Sehän ei voi olla oikein. 30 000—40 000 kirjettä on saatu sillä periaatteella aikaisemmin oikealle omistajalleen. Tämä laki, joka nyt hyväksytään, sallii vanhan hyvän käytännön ja on ehdoton edellytys, että näin tullaan myöskin menettelemään. Molemmat lait tulevat voimaan ensi vuoden alusta, elikkä ei pääse tapahtumaan mitään virhettä myöskään tällä alueella.

Raimo   Vistbacka  /ps:

Arvoisa puhemies! Voi yhtyä siihen, mitä ed. Myllyniemi totesi.

Toinen asia, joka ensimmäisessä käsittelyssä nousi esiin, on Suomen Posti Oy:n tapa muuttaa nyt näissä konttoreissa esimerkiksi pakettien lähettäminen sillä tavoin, että asiakas itse noutaa ne sieltä, jolloin hän näkee kaikkien muittenkin pakettiensaajien ja mahdollisesti lähettäjien nimet. Kun meillä yleisesti on pidetty postin ja tietojen luotettavuutta aika pitkään kunniassa uuden perustuslainkin nojalla, toivoisin, että tässä salissakin olevat henkilöt, jotka ovat mukana Suomen Posti Oy:n hallinnossa, veisivät tästä keskustelusta viestin myös sinne, jolloin siellä pohdittaisiin tarkoin, toimitaanko voimassa olevan perustuslain mukaan näissä uusissa konttoreissa, joissa on tehty muutoksia.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kun täällä nyt näytti jälleen syntyvän keskustelu postinkulun varmennusasiasta, todettakoon se, että tässä on kaksi hyvin merkittävää näkökohtaa. Ensimmäinen on se, että tässä perustuslaki, jonka juuri saimme voimaan ja aikaiseksi, osoittautuu erittäin toimivaksi kansalaisten ja heidän perusturvallisuutensa varmentamisen kannalta, ilman että tällaisesta asiasta tehdään perustuslain säätämisasia. Tämä on minusta loistava asia. Toinen on se, että eduskunta on nyt sitten itse näytellyt koko asiassa täydellisesti sen roolin, mikä tässä on voitu näytellä. Alkuperäinen hallituksen esitys postipalvelulaiksi ei näitä ratkaissut, ei minkäänlaista ratkaisumallia muuta kuin makulointi ja polttaminen. Nyt sitten eduskuntaprosessin tuloksena on tämä ongelma pystytty ratkaisemaan sen hedelmällisen työn tuloksena, jota liikennevaliokunnassa tämän asian osalta oli.

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Vistbacka lausui velvoittavat terveiset sellaisille henkilöille, jotka ovat Postin hallinnossa mukana. Terveiset tulevat menemään perille. En silti suurentelisi sitä kulmaa. Minusta se nyt on suhteellisen pieni asia sittenkin.

Aivan niin kuin ed. Pulliainen edellä sanoi, minusta tähän kysymykseen ei nyt perustuslain säätämisjärjestystä pitäisi sotkea. Olen joskus aikaisemminkin sanonut, että tirkistely on ehtymätön luonnonvara. Sitä ei voida lainsäädännöllä milloinkaan estää. Mutta myönnetään, että se pulma on jossain muodossa kyllä olemassa, mihin ed. Vistbacka viittasi.

Paula Kokkonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Haluan ed. Kekkoselle kertoa, että eihän tästä olekaan tehty säätämisjärjestyskysymystä. On vain todettu olemassa oleva epäkohta, johon on haluttu kiinnittää huomiota. Nyt näyttää siltä, että viesti on vihdoin ja viimein mennyt perille, koska Postista on yhteydenottoja.

Eero Lämsä /kesk:

Arvoisa puhemies! Meillä liikennevaliokunnassa tosiaan, kun käsiteltiin postipalvelulakia, syntyi ongelma, miten saadaan varmennettua tuhansien ja tuhansien kirjeiden ja pakettien perillepääsy, jos ei ole riittävää osoitetta. Se syntyi todella ongelmaksi ja pohjautui tietysti perustuslakivaliokunnan silloiseen kannanottoon. Mutta nyt tällä keinolla, elikkä tuli Viestintävirasto tähän, ja tämän lain kautta asia pystytään sitten hoitamaan.

Haluan nyt pöytäkirjaan vielä kirjauttaa sen, että kun asiaa pohdittiin, liikennevaliokunnan puheenjohtajan ed. Pulliaisen idea oli Viestintäviraston perustaminen ja postipalvelulain avaaminen näin uudelleen, että saadaan asia hoidettua näin loppuun.

Raimo  Mähönen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Totta on, niin kuin ed. Kekkonen totesi, että ei tässä nyt kamalan vakavasta asiasta ole kysymys. Mutta jos se olisi mennyt sellaisena kuin hallituksen ensimmäinen esitys tämän asian osalta oli, se olisi erittäin vakava systeemi ollut.

Ed. Myllyniemi muisteli, että niitä oli muutama kymmenentuhatta, mutta minun muistini mukaan niitä oli peräti satatuhatta viime vuonna, jotka tämän "tirkistelyn" kautta saatiin sitten oikeille omistajilleen. Varmasti monta markkaa pelastui siellä niihin kohteisiin, joihin ne oli tarkoitettu. Meidän saamiemme tietojen mukaan siellä oli muun muassa testamentteja, että tämä oli kyllä erittäin tervetullut uudistus siihen lakiesitykseen nähden, joka oli viime vuonna tulossa hallitukselta.

Jukka  Vihriälä  /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ei ole mitään moitteen sanaa tästä laista. Minusta tämä on hyväksyttävä, niin kuin yksimielisesti täällä on esitetty, toisessa käsittelyssä. Mutta kun lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä käytin puheenvuoron ja puhuttiin pakettien hakemisesta, että ne joutuu itse asiakas hakemaan täällä Pääkaupunkiseudulla ja eräissä muissakin posteissa, ja totesin, että meillä Etelä-Pohjanmaalla Nurmossa ainakin palvellaan vielä sekä asiamiespostissa että pääpostissa, kuulin, että nimenomaan Seinäjoen postissa ja Lapuan postissa on jo tämä menettely, että asiakas joutuu itse pakettinsa hakemaan. Sitä en pidä hyvänä menettelynä.

Raimo Vistbacka  /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Vihriälälle toteaisin, että hyvin monessa paikassa Etelä-Pohjanmaalla, kun on tehty muutoksia konttoreihin, jotka toimivat Postin omalla henkilöstöllä, kaikissa niissä on menty nimenomaan siihen, että asiakas itse hakee paketin pakettien seasta ja sen jälkeen kuitattaa postitoimipaikan virkailijalla paketin, että pääsee ulos. Nurmossa ilmeisesti tätä remonttia ei vielä ole tehty mutta hyvin monessa muussa paikassa, muun muassa Alajärvellä kuukausi sitten.

Veijo Puhjo /vas:

Arvoisa puhemies! Postipalvelulaki on siitä hyvä, että pystytään parantamaan postilähetysten perillemenoa tai palauttamaan lähettäjälle.

Ed. Vistbackan huoli siitä, että itsepalvelumielessä haetaan lähetyksiä, on minusta sillä lailla todellinen huoli, että tässä palataan tavallaan sata vuotta vanhaan aikaan, jolloin sentraalisantra hyvin tarkkaan tiesi, mistä tulee puhelu ja kenelle menee, ja nyt, kun paketit ovat itse haettavissa, sama systeemi mutta vain postipuolella alkaa pelata.

Keskustelu päättyy.