Täysistunnon pöytäkirja 112/2005 vp

PTK 112/2005 vp

112. TORSTAINA 27. LOKAKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki tieliikennelain muuttamisesta

 

Pertti Hemmilä /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Eduskunta päätti viime vuonna lakimuutoksesta, jolla ajokieltoaikoja pidennettiin törkeän piittaamattomuuden kitkemiseksi liikenteessä. Tehdyllä lakimuutoksella onkin ollut toivottavaa ennaltaehkäisevää vaikutusta. Tavallisen tiellä liikkujan asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen nykylaeilla on riittävästi pystytty vaikuttamaan.

On kuitenkin niin, että teillämme valitettavasti liikkuu muutamia liikenneterroristeja, jotka vähät välittävät säännöistä ja muista tiellä liikkujista. Yhtään muiden hengestä ja turvallisuudesta välittämättä he syyllistyvät toistuviin törkeyksiin liikenteessä. Näiden kuljettajien asennevamma on korjaamaton. Heiltä pitäisi olla mahdollisuus peruuttaa ajo-oikeus lopullisesti. Kun käytettävissä nyt olevat sanktiot olisivat riittävät tiukat, myös niiden ennalta ehkäisevä vaikutus olisi huomattavasti paljon tehokkaampi.

En lähde toistamaan sitä, mitä äskeisessä keskustelussa ja äskeisen lakialoitteen esittelypuheenvuorossa otin esille, mutta totean vaan, että tämän vuoden alussa törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet useita kymmeniä prosentteja ja samalla myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat lisääntyneet. Lehdistä joudumme lukemaan, miten joku pakeni moottoripyörällä poliisia yli 200 kilometrin tuntinopeutta käyttäen, miten nuoria täynnä ollut auto suistui tieltä hurjan tilannenopeuden seurauksena aiheuttaen kahden nuoren kuoleman, jne., jne. Ruuhkaisella tiellä erittäin huononkin ajokelin vallitessa joku autoilija katsoo oikeudekseen ohitella jonossa ajavia autoja välittämättä ohituskielloista ja tekee sen vieläpä risteysalueella ja vielä kovalla ylinopeudella.

Tietysti ensisijaisesti tarvitaan koulutusta, asennekasvatusta ja hyvän liikennekäyttäytymisen juurruttamista esimerkiksi jo autokoulussa. Yleistä liikenneilmapiiriä tulee muokata erilaisilla kampanjoilla ja tiedon välittämisellä. Suurimpaan osaan liikenteessä liikkujista toki tehoavat myös normaalit, lain nykyisellään sallimat rankaisutoimenpiteet. Mutta, herra puhemies, kuitenkin niiltä kuljettajilta, jotka välittämättä muiden turvallisuudesta tahallaan syyllistyvät toistuviin, erittäin törkeisiin liikennerikkomuksiin ja joiden asennevamma on korjaamaton, parantumaton, pitäisi olla mahdollista ottaa ajo-oikeus pois pysyvästi. Näiden kuljettajien osalta eivät mitkään normaalit toimenpiteet tai valistus auta. On pakko löytää uusia keinoja, jotta päivästä ja viikosta toiseen toistuvat tilanteet pystytään estämään, ennalta estämään.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Viittaan myös äskeiseen keskusteluun ed. Hemmilän aikaisemmasta tieliikennelain muuttamista koskevasta aloitteesta. En lähde toistamaan siinä esittämiäni ajatuksia. Meillä kaikilla, myöskin suomalaisella poliisimiehellä, on tietoisuus siitä, että ajo-oikeus ei sinänsä rajoita autolla ajamista ja moottorikäyttöisen laitteen käyttämistä tieliikenteessä. Monestihan on tilanne juuri se, että kaikkein pahimmat onnettomuudet tapahtuvat juuri sellaiselle henkilölle, jonka ajo-oikeus on esimerkiksi menetetty aikaisemman rikkomuksen tai piittaamattomuuden johdosta. Kysymys on enemmänkin signaalista yhteiskuntaan, mikä tarkoittaa sitä, että jos ajo-oikeus menetetään kokonaan, se voidaan tietenkin myöhemmin muutaman vuoden päästä anomuksesta myöntää, mutta se edellyttää myöskin sitä, että tämä henkilö joutuu käymään esimerkiksi kuljettajatutkinnon täysin alusta loppuun uudelleen. Kynnys jatkaa piittaamatonta toimintaa muuttuu ja yhteiskuntaan tulee tietoisuus siitä, että lainsäätäjä suhtautuu näihin tämän tyyppisiin rikkomuksiin erittäin voimakkaasti ja sitä kautta pyrkii edistämään liikenneturvallisuutta.

Ed. Hemmilän tämäkin aloite on aloite, joka ei sinänsä jälleen maksa mitään eikä ole budjettikysymys, ja siinä mielessä se voitaisiin hyväksyä.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Liikennettä valvovilta poliiseilta tulee jatkuvasti meille lainsäätäjille viestiä, että he ovat voimattomia. He ovat voimattomia nimenomaan näitten liikenneterroristien, jotka valitettavasti ovat usein myös hyvin nuoria henkilöitä, edessä. Sinänsä tällaisella ajo-oikeuden menetyksellä ei pystytä mitään korjaamaan, ei pystytä korjaamaan asenteita, mutta se uhka, että jo saadun ajo-oikeuden voi menettää lopullisesti, toimii ennalta estävänä sanktiona. Sikäli, kuten ed. Salo äsken totesi, tämä ei maksaisi yhteiskunnalle, päinvastoin hyvin todennäköisesti säästyisi paljon rahaa, kun onnettomuuksia voitaisiin tällä tavalla ennalta estää.

Keskustelu päättyy.