Täysistunnon pöytäkirja 112/2005 vp

PTK 112/2005 vp

112. TORSTAINA 27. LOKAKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Sotainvalidien hautausavustus

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Sotilasvammalain mukaan hautausavustus maksetaan sotainvalidille, jonka työkyvyttömyysaste on hänen kuollessaan vähintään 20 prosenttia. Eli jokainen, joka on isänmaamme vapauden ja itsenäisyyden vuoksi vahingoittunut tai myöhemmällä iällä sairastunut, ei ole valtion mielestä tarpeeksi kärsinyt, jos työkyvyttömyysaste ei ole noussut vähintään 20 prosenttiin. Jokaisen Suomen sodissa vammautuneen ihmisen pitäisi olla hautausavun saajien piirissä työkyvyttömyysasteesta huolimatta.

Arvoisa puhemies! Kysynkin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä: Pitääkö hautausavustusta myönnettäessä luokitella vammautuneet sotainvalidit työkyvyttömyysasteikolla? Eikö olisi valtion kannalta kunniallisempaa, että kaikille sotainvalideille myönnettäisiin hautausavustus?

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Sotainvalidien ja -veteraanien osaltahan uudistuksia tehtiin tässä veteraanipaketissa, ja siinä oli lukuisa joukko toimenpiteitä, joilla parannettiin sotainvalidien ja -veteraanien asemaa. Tämän yksityiskohdan osalta minun täytyy kyllä nyt vielä käydä tarkemmin läpi tämä kokonaisuus, mistä siinä on kysymys, ja palata siihen asiaan.

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Lisäkysymyksenä kysynkin vielä: Eikö Suomen valtion velvollisuuksiin kuuluisi laajentaa hautausapua koskemaan maamme jokaista sotaveteraania eikä ainoastaan osittain sotainvalideiksi luokiteltuja? Näin voitaisiin elossa olevien sotiemme sankareiden määrän yhä vähentyessä vielä osoittaa heille kuuluvaa kunnioitusta myös yhteiskunnan puolelta.

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Lainsäädännössä hautausavustus on nyt määritelty tähän sotainvaliditeettiin liittyväksi ja sidottu siihen, mutta tietysti hautausavustus menee omaisille, jälkeenjääville ihmisille. Mutta tämä kysymys varmasti täytyy selvittää.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.